Počasie je dobré, varia nám chutne, vreckové ešte mám. Milí rodičia, od dočasne vzdialeného potomka dnes už sotva dostanete pohľadnicu ako z pionierskej éry a esemeskovanie s ním si radšej rozmyslite, radí psychologička. Prázdninové odlúčenie je dôležitá skúsenosť. Nielen pre dieťa.

„Často ku mne do ordinácie prichádzajú rodičia v spoločnosti svojho malého dieťaťa, čo nie je práve vhodné. Niežeby ho nemali komu na pár hodín zveriť, ale vraj to ešte ani neskúšali. Považujem to za chybu, ktorá ohrozuje zdravý vývinový proces,“ upozorňuje psychologička Katarína Bieliková. Bez postupného budovania a posilňovania návykov takéhoto typu potom prichádzajú problémy so zvládaním škôlky a školy. „

Separačná úzkosť je prirodzeným štádiom emočného vývoja. Nemali by sme však dopustiť, aby sa rozvinu- la do takej závislosti, že potomok visí rodičovi na nohe ešte aj na toalete,“ vystríha odborníčka. „Už dvojročné dieťa môžeme aj niekoľ kokrát týždenne nechať na určitý čas s blízkym človekom. Väčšinou sú to starí rodičia alebo iní príbuzní, eventuálne naši dobrí kamaráti. Okolo troch rokov veku to pokojne môže byť aj na jednu-dve noci. Neskôr, ešte stále počas predškolského obdobia, dokonca už aj na týždeň,“ konkretizuje K. Bieliková.

Nijako sa nepreviňujete

Adaptačnou metódou v prostredí s oboma rodičmi je ich sporadická striedavá neprítomnosť. Spája užitočné pre deti s prospešným pre dospelých. „S obľubou prízvukujem, že s príchodom detí na svet sa stávame ich rodičmi, nie otrokmi. Je nevyhnutné zachovať si priestor aj pre partnera a seba samého. Jeden víkend môže mamina stráviť na wellness pobyte, tatino zas ďalší na rybačke. Veľa vzťahov sa dostáva do krízy preto, lebo dospelí – prevažne bez zlého úmyslu a vo vleku zaťažujúcej každodennej prevádzky – fungujú už iba čisto rodinne, nie partnersky,“ vysvetľuje psychologička jeden z prínosných aspektov prázdninového odlúčenia od detí.

Ak je to v zamestnaní priechodné, bez zábran si súbežne s pobytom potomkov u príbuzných či v tábore doprajte dovolenku vo dvojici namiesto zotrvávania v rutine. „Spoľahnite sa, že dieťa je v dobrých rukách a baví sa bez ohľadu na to, či vy trčíte doma, alebo si naplno vychutnávate voľno. Nie je predsa u starých rodičov či v tábore za trest, nijako sa voči nemu nepre- viňujete. Naopak, bonusovým benefitom preňho po návrate budú zregenerovaní rodičia s osvieženým vzťahom.“

Optimálna náplň letného obdobia v sebe zahŕňa proporčné rozdelenie dvoch mesiacov na chvíle strávené v najužšom rodinnom kruhu, pobudnutie dieťaťa u príbuzných a jeho ďalšie aktivity v odlúčení, čo bývajú najmä tábory. Pri starších deťoch zhruba na prechode z prvého do druhého stupňa školy je vyjadrením dôvery a špecifickou formou osamostat- ňovania ponechanie doma bez dozoru, kým sú rodičia v práci.