Rodičia, no najmä mamičky dvoch a viacerých detí sa touto otázkou zaoberajú možno viac, ako sami sebe vlastne pripúšťajú. Jedno dieťa poslúcha viac, má lepšie výsledky v škole a jednoducho prídete na to, že ho (asi) máte o niečo radšej? Je to v poriadku voči druhéhu dieťaťu? Čo to o vás vypovedá, ako o matke? 

Prečo je jedno dieťa viac obľúbené?

Samotná obľúbenosť dieťaťa či jeho uprednostňovanie pred druhým sú omnoho komplexnejšie pojmy, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dokonca sa na tom podieľa aj niekoľko faktorov, akými môžu byť počet a vek detí, ba dokonca aj vek vás samej. Ako to spolu súvisí? Ak napríklad máte tri a viac detí, je v podstate prirodzené, že niektoré z nich máte radšej. Čo je však väčšinou pravidlom je fakt, že pre rodičov, ktoré majú deti s veľkým vekovým rozdielom, sa stáva najmladší potomok ich najobľúbenejší. Pri minimálnych vekových rozdieloch medzi deťmi však môže nastať opačná situácia.

Pochybnosti o to, či náhodou podvedome neuprednostňujete jedno dieťa pred druhým nemusia prameniť len z vašich myšlienok. Častokrát nás na to “upozornia” aj naše vlastné deti, ktoré svojím pozorovaním zistia, že predsa len svoju pozornosť, čas, ba aj lásku venujete súrodencovi namiesto nich. Môže to byť dôvodom na obavy? Znamená to, že zlyhávate ako matka? A ako dieťaťu citlivo vysvetliť, že všetky svoje deti milujete rovnako?

Výhoda prvorodeného

Prvorodené deti sú vo viacerých ohľadoch výnimočné. Mamičky sú pri ich prvorodených omnoho opatrnejšie, úzkostlivejšie, prežívajú väčšie obavy, no na druhej strane dostávajú aj najviac pozornosti a mohlo by sa zdať, že aj lásky. Predsa len, keď máte v náručí svojho prvého potomka, máte pocit, že už nič dôležitejšie a krajšie sa vám v živote nemôže prihodiť. Potom však príde druhé, ba aj tretie dieťa a nielen vaša úzkostlivá starostlivosť, ale aj láska môže začať nenápadne upadať.