Dva týždne pred stanoveným termínom pôrodu ste už ako na tŕní a zalarmovaní sú všetci príbuzní i známi. Posledné ostávajúce dni máte ešte úsmev na perách, ale sotva sa dopredu stanovený “deň D” minie, tuhne vám nielen úsmev, ale aj nálada. Nie vždy totiž príde dieťa na svet vtedy, keď sa to očakáva. Aj to je „prenášanie“ tehotenstva.

Zlá komunikácia

„Presne v deň termínu pôrodu privedú dieťa na svet len 4 % žien, absolútna väčšina ich porodí plus mínus 14 dní od tohto dátumu,“ potvrdzuje MUDr. Jozef Záhumenský a dodáva: „Existujú síce niektoré stavy a syndrómy, kedy je prenášanie častejšie, ale presnú príčinu prenášania nepoznáme. V minulosti išlo často o nesprávne stanovenie termínu pôrodu a vznikali takzvané pseudoprenášania. Teraz, pri správne vedenej tehotenskej poradni, by k týmto prípadom dochádzať nemalo.“

Napriek tomu sú pomerne bežné a mamičky v potermínovej gravidite zažívajú veľkú záťaž nielen fyzickú, ale najmä psychickú. „Len čo ženy prekročia vypočítaný termín, nastávajú obavy, že ich dieťa bude prenosené. Veľa žien sa nechá znepokojiť, pretože odrazu sa kamarátky, susedky a príbuzní temer denne pýtajú, či už má žena bolesti alebo sa dieťa narodilo. Týmto tlakom však u ženy vzniká ešte väčšie napätie a pôrod dieťaťa sa stáva náročnejším. Najneskôr pár dní po termíne tehotné ľutujú, že svojim známym vypočítaný termín vôbec prezradili,“ vysvetľuje odborník.

"Odhad termínu pôrodu sa skutočne vyplatí brať ako orientačný, často sa totiž stáva, že dôjde k chybnému uvedeniu termínu poslednej ovulácie (či menštruácie) a dátum pôrodu potom nemusí sedieť o týždeň či dokonca dva. Keď je rozdiel väčší ako sedem dní, tak sa termín stanovuje podľa ultrazvuku. V tom prípade už nejde o orientačný bod, ale o presný a záväzný termín, ktorý je dôležitý nielen pre stanovenie termínu pôrodu, ale i pre presné dátovanie tehotenských vyšetrení,“ hovorí lekár. Až prekročenie skorigovaného termínu pôrodu o viac než desať dní sa potom považuje za skutočné prenášanie.

Čo bude ďalej?

Termín pôrodu minul už pred niekoľkými dňami a vy ste ešte stále „celá“? Lekári vám budú venovať väčšiu pozornosť než doposiaľ. V prvom rade sa zisťuje, či je potermí-nová gravidita fyziologická alebo patologická. Pri fyziologickom prenášaní vám lekári nechajú (pod starostlivým dohľadom) čas na rozbehnutie spontánneho pôrodu obvykle do 41., vo výnimočných prípadoch do 42. týždňa tehotenstva. Najneskôr ním by však potermínová gravidita mala končiť. „Riziká komplikácií dramaticky narastajú desať dní po termíne, preto by v tej dobe mali byť lekári už aktívni a žena by do štrnástich dní po termíne mala mať po pôrode,“ vysvetľuje lekár.

„Všeobecne možno povedať, že pôrod indikujeme vtedy, keď ďalšie pokračovanie tehotenstva prináša pre dieťa alebo matku vyššie riziká ako pôrod. V medicíne vychádzame zo štatistických dát a vykonávaných štúdií. Uznáva sa, že dieťa štrnásť dní po termíne pôrodu má vyššie riziko závažných komplikácií vrátane úmrtia v maternici oproti deťom, ktoré sú už v tejto dobe narodené. Preto sa odporúča, aby tehotná bola už v čase štrnásť dní po termíne po pôrode,“ vraví špecialista.