Muži sú v dnešnej dobe pod enormným tlakom. Čo môže za tento stav? Naša spoločnosť stále vníma chlapa ako živiteľa rodiny. Príslušníci silnejšieho pohlavia však nemajú len zarábať peniaze, ale poučky moderného muža hovoria aj o ich starosti o deti a domácnosť, či o trávení času s rodinou. Tieto predstavy doliehajú na chlapov viac, ako by si ktokoľvek mohol myslieť.

Strach zo zlyhania 

Muž bol odjakživa lovec, ktorý zabezpečoval potravu pre svoju rodinu. Čo však aktuálne drví nervový systém moderného lovca? Živiť svoju rodinu je pre muža stále dôležité a príjem ženy sa aj v našich končinách sa aj napriek emancipačným trendom stále vníma ako sekundárny. 

Okrem obživy vnímame u nás mužov ako tých, ktorí majú na starosti úpravu bytu. Muž teda chodí do práce, zarába a stará sa o chod domácnosti po technickej stránke. Napriek tomu vďaka mediálnym masážam cíti pocit viny a pochybností, či toto všetko postačuje. Tu začína aj zárodok strachu a to strachu zo zlyhania. Tento Damoklov meč sa týka primárne finančného zabezpečenia rodiny. Muž má totiž najväčší strach práve zo zlyhania v tejto oblasti a to je prvým faktorom, ktorý naňho vytvára enormný tlak. 

Ekonomická kríza 

Ďalší z obrovských strašiakov súčasných mužov. Opäť na tom však nesú vrub aj samotné média, ktoré jej pridávajú na vážnosti natoľko, že pôsobí oveľa hrozivejšie, ako v skutočnosti je. Práve to priviedlo Jána k psychológovi. Jeho obavy zo straty zamestnania a krízy boli také veľké, že si našiel ešte jednu prácu, no ani to nepomohlo (bál sa totiž, že stratí obe naraz). Dokonca priznal, že mal chvíle, keď reálne uvažoval o samovražde. Pritom mal ženu, ktorá mala dobre platenú prácu a rodičovskú podporu oboch strán. 

Jánovej úzkosti napomohli práve médiá. V novinách sa totiž dočítal, že počas krízy trpia najmä muži, pretože viac ako 80% prepúšťaní postihne ich. Tento fakt mu zaplavil mozog úzkosťou a doviedol ho až do panických stavov. Aj preto si treba dať veľký pozor, ako reagujeme na jednotlivé správy a ak je to možné, radšej sa im vyhnúť. 

Čas na zmenu? 

Vedeli by ste si predstaviť situáciu, že vy ako muž dostanete výpoveď a zrazu jediným príjmom rodiny ostane plat vašej ženy? Pre mnoho mužov by to predstavovalo obrovské zlyhanie a práve tejto situácie sa desia a ešte viac ich traumatizuje. 

Skúsili ste sa však zamyslieť nad tým, že možno prišiel čas na zmenu a v dnešnej dobe už nemusí byť živiteľom rodiny muž? Ako dôkaz by vám mohlo poslúžiť zopár mužských jedincov, ktorí sa rozhodli ostať na materskej dovolenke a prijali tak túto zmenu svojej často spoločnosťou vnucovanej pozície. V takýchto situáciách totiž treba premýšľať racionálne a tlak vám v žiadnom prípade nepomôže.