Výtvarka, cvičenie, plávanie, a to najlepšie už od plienok! Nech sa hlavne „nenudia“ a rozvíjajú sa. Ale budú potom vedieť odpočívať? Podľa psychológov je však voľný čas najdôležitejší element pre rozvoj vlastnej nezávislosti a samostatnosti.

Koľko času pre seba vaše dieťa potrebuje?

V otázke organizácie voľného času nečítate žiadne návody, koľko krúžkov je v ktorom veku tak akurát, skôr svoje dieťa pozorujte. „Niektoré deti sa totiž dokážu samy hrať hodiny, iné už po niekoľkých minútach volajú po pozornosti a spolupráci dospelých,“ upozorňuje psychológ Jan Kulhánek a pokračuje: „V tomto zmysle by dieťa malo mať toľko času, aby si to dokázalo užiť a zároveň si odpočinúť od inštrukcií a vedenia dospelých. Tento ‚voľný‘ čas je pre deti dôležitý, učí ich samostatnosti a určitej nezávislosti od programu dospelých.“ 

Skúste si sami pre seba urobiť týždenný prehľad činností vášho predškolského dieťaťa. Koľko je v ňom času na rozjímanie, odpočinok alebo len prosté váľanie sa na posteli? A koľkokrát sami podráždene poviete „nepozeraj do prázdna a choď sa s niečím hrať“. Doprajte svojmu dieťaťu čas, ktorý má len samo pre seba. Až sa začne „nevhodne“ nudiť, rozhodne to neprehliadnite. „Nudiace sa dieťa býva hlasne protivné a neodbytné v kontakte s dospelými alebo si potichu zalezie k médiu typu televízie alebo tabletu, ak má k tomu prístup,“ konštatuje psychológ.

Každopádne nejde o príjemný stav, v ktorom by mu bolo dobre. Nuda v sebe často skrýva pocity osamelosti, prázdnoty, niekedy úzkosti. A v takej chvíli si na dieťa nájdite čas, spoločné hranie vás totiž vzájomne obohatí. „Rodič môže dieťa v mnohom usmerniť či ovplyvniť, pri hre aj svoje dieťa lepšie poznáme a všímame si jeho vývojové pokroky,“ zhŕňa špecialista. Podľa odborníkov je dobré vyberať pestrú paletu hračiek tak, aby si hrou s nimi deti uspokojili vnútorné potreby, preskúmavali svet a bavili sa. Pozor, takých hračiek je však pomenej, je dôležité orientovať sa v ponuke a nakupovať len také, ktoré sú pre dieťa prínosom.