Pneumokoky sú baktérie spôsobujúce viacero vážnych ochorení.

Ohrozujú predovšetkým deti do 2 rokov, pretože ich imunitný systém nie je dostatočne vyvinutý na to, aby bojoval so zákernými infekciami.  

K bežným (neinvazívnym) ochoreniam patrí zápal dýchacích ciest či bakteriálny zápal stredného ucha, ktorý je najčastejším dôvodom návštevy lekára u detí mladších než 5 rokov.1 Hoci nejde o život ohrozujúce ochorenie, u detí mladších ako 5 rokov, ktoré trávia veľa času v kolektívoch, je riziko prenosu infekcie 2 až 3-krát vyššie, ako u zvyšku populácie.2

Závažné problémy môžu spôsobiť invazívne druhy ochorení - infekcie krvi, infekčná artritída, zápal pľúc, zápal mozgových blán. Ak sa pneumokok dostane do krvného obehu, dochádza k celkovej nákaze a život ohrozujúcemu stavu. Môže zanechať celoživotné následky, pričom často ochorejú úplne zdravé deti. Najzávažnejšie formy pneumokokových infekcií si vyžadujú hospitalizáciu a špecifickú starostlivosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

Nebezpečné kmene na Slovensku

  • V SR sú najčastejšou príčinou invazívnych pneumokokových ochorení sérotypy 3 a 19A.3
  • Tieto dva kmene majú na svedomí viac ako 1/3 invazívnych pneumokokových ochorení.4
  • Spôsobujú takmer 50 % všetkých zápalov stredného ucha u detí do 5 rokov.5
  • Laboratórne výsledky potvrdzujú multirezistenciu sérotypu 19A na antibiotiká.5

Ako dieťa ochrániť

Na liečbu sa musia užívať antibiotiká. Niektoré pneumokokové kmene však majú zvýšenú antibiotickú rezistenciu, to znamená, že na vyliečenie antibiotiká nezaberajú, alebo len vo veľkých dávkach.

Účinnou ochranou je prevencia vo forme očkovania proti pneumokokom. To je na Slovensku povinné od roku 2009 a vykonáva sa v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa. V súčasnosti sú u nás dostupné 2 očkovacie látky.6

Prečo sa rozhodnúť pre očkovanie Prevenarom 13?

  • Pokrýva viac než 90 % sérotypov spôsobujúcich invazívne pneumokokové ochorenia odolné voči antibiotikám.7
  • Chráni až proti 13 kmeňom pneumokoka vrátane sérotypov 3, 6A a 19A. 7
  • Je bez doplatku – deťom do 5 rokov ho plne hradia zdravotné poisťovne.8,9

Viac sa dozviete na www.pneumokok.eu.

Zdroje:  1. Weycker, D., E. Richardson, and G. Oster, Childhood vaccination against pneumococcal otitis media and pneumonia. 2. CDC, Pneumococcal disease, dostupné na: www.cdc.gov. 3. Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy, Výročná správa za rok 2018. 4. Maďarová L., et al. National surveillance system of invasive pneumococcal diseases in Slovakia, 2011-2017. 5. Mačaj M., et al. Multirezistentný sérotyp 19A Streptococcus pneumoniae u akútnych zápalov stredného ucha u detí. 6. Očkovací kalendár na rok 2020 pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých. 7. Súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 8. Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov MZ SR. 9. Zoznam kategorizovaných liekov, dostupné na www.health.gov.sk.

Reklama lieku Prevenar 13 pre laickú verejnosť ako súčasť očkovacej kampane schválenej MZ SR. Prevenar 13 je pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná), viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny Prevenar 13 lekárom si pozorne prečítajte písomnú informáciu o lieku. O využití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom. Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: [email protected]

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09  Bratislava, Tel.: +421 2 3355 5500,
www.pfizer.sk, PP-PNP-SVK-0034, Dátum schválenia: Apríl 2020

 

 

Zdroj a foto: Reklama