Vysvetlite, čo znamenajú

Ak dieťa povie neslušné slovo, samozrejme mali by ste mu bez prehnaných či zľahčujúcich reakcií, vysvetliť, že ide o škaredé slovo. To deťom ale často nestačí a potrebujú poznať aj dôvod, prečo sú takéto slová zlé. Pomôže, ak dieťaťu vysvetlíte, že škaredé slová iným ubližujú a sú kvôli nim smutní. A keďže nie je pekné, aby bol kvôli nemu ten druhý smutný, jednoducho nech také slová nepoužíva.

Navrhnite alternatívu

Častokrát sa stane, že deti významu nadávok nerozumejú a preto používajú aj ich skomolené názvy. To je ten lepší prípad. Ak však vyslovia neslušné slová správne, snažte sa ich skomoliť vy a upraviť tak, aby neboli vulgárne. Navrhnite im inú a slušnejšiu alternatívu, ktorú môžu používať a používajte ju trebárs aj vy. Vždy lepšie, ako sa hanbiť za drobca, ktorý nadáva.

V krajnom prípade zvoľte trest

Najmä u starších detí v predškolskom či školskom veku sa môže stať, že napriek tomu, že nadávkam rozumejú, o to viac ich používajú. Tu už často nezaberie vysvetľovanie, či komolenie ich názvov, preto v krajnom prípade treba zakročiť o niečo radikálnejšie. Môžete im za neslušné slová napríklad zakázať sladkosti, rozprávky či hry. Aj takéto tresty ich môžu naučiť správať sa slušne a neslušné slová vyradiť čím skôr zo slovníka.

Začnite od seba

Ako sme už naznačili na začiatku, deti sa v prvom rade učia od vás - rodičov. Je preto hlavne na vás, aby ste im nedávali negatívny príklad a už vôbec nie v nadávaní. Snažte sa teda aj vy takéto slová vôbec nepoužívať a aspoň máte istotu, že sa ich váš potomok “nenaučí” od vás. A ak ich náhodou pochytí niekde inde, vyskúšajte všetky vyššie spomínané rady.

Foto: Shutterstock