Vybudovať si rodičovskú autoritu voči dieťaťu stojí veľa úsilia, no ešte ťažšie si ju aj udržať. Ak nie ste konzistentní v tom, čo hovoríte a robíte, je pravdepodobné, že skôr, či neskôr svoju autoritu v očiach dieťaťa stratíte. Čomu by ste sa mali vyhnúť, aby k tomu nedošlo?

Nereálne výsledky

Už ste niekedy dieťaťu sľúbili niečo, čo ste potom nedodržali? Poviete, že mu vezmete hračky, pretože si ich neuprace alebo nedostane sladkosť, kým nezje večeru? Či to bolo v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, je dôležité aby ste svoje rozhodnutia aj plnili. Ak tomu tak nie je, dieťaťu poskytujete len nereálne výsledky, čo spôsobí, že vás nebude brať vážne, pretože vidí, že to čo „sľúbite“ aj tak skutočne nedodržíte.

Nedávate dôvod

Pre rodičov nie je žiadnym prekvapením skutočnosť, že ak chcú aby ich dieťa počúvalo, musia hovoriť dookola. Môže to byť nepríjemné, najmä potom, keď je potrebné isté veci opakovať viac ako päťkrát. Pre vybudovanie rešpektu je preto potrebné dieťa „prinútiť“, aby počúvalo čo hovoríte, hneď na prvýkrát. Ideálnym kľúčom je namiesto neustáleho opakovania dieťaťu vysvetliť, prečo ho žiadate, aby urobilo konkrétnu vec. V tomto prípade máte väčšiu šancu, že sa stretnete s pochopením a uspejete.