Veková hranica prvorodičiek sa na svete, ale aj na Slovensku priamoúmerne zvyšuje. Aký to môže mať vplyv na samotné deti? Odborníci zisťovali súvislosť medzi vekom matky a inteligenciou dieťaťa a dospeli k naozaj zaujímavým záverom. Tušíte, aký je teda ten ideálny vek na to, aby bolo vaše dieťa múdrejšie a šikovnejšie ako jeho rovesníci?

Kým v minulom storočí ženy začínali rodiť deti dovŕšením 18. roku a maximálne 20. roku života, dnes už je všetko inak. Ženy sa najskôr zameriavajú na kariéru a plánovanie rodiny tak nenápadne odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Kvôli tomu sa už aj na Slovensku vek prvorodičiek zvýšil na priemernú tridsiatku. Čo je však lepšie?

Dve strany

Podľa doterajších výskumov sa predpokladalo, že ideálnym vekom na dieťa je ten okolo 25. roku života. Súviselo to najmä s najlepším zdravotným stavom ženy ako aj vysokou plodnosťou, čo vyhodnotili ako ideálny čas na plánovanie potomka.

Čím neskôr, tým lepšie

Hoci vek ženy okolo 25. roku živote sa môže považovať za ideálny, odborníci teraz prišli ešte so zaujímavejším názorom, ktorý poteší hlavne húževnaté kariéristky. Podľa najnovších zistení sa totiž vyššia inteligencia dieťaťa spája s vyšším vekom matky, a to dokonca až nad 30 rokov. V štúdii analyzovali spolu 18 000 detí a zistili, že tie, ktorých matky mali od 30 do 39 rokov sú výrazne múdrejšie a šikovnejšie, ako tie, ktoré mali mladšie mamičky s vekom od 20 do 29 rokov.