Akoby zdravo opálená pokožka u novorodenca prekvapí mnohé mamičky. Môže za to jav zvaný novorodenecká žltačka, ktorá postihne asi 60% detí v prvom týždni života. Našťastie, obvykle skoro odznie.

Problémy od začiatku

Čo ju vlastne spôsobuje? Zvýšená hladina bilirubínu (žlté farbivo, ktoré vzniká pri rozpade červených krviniek) v krvi. Odtiaľ ho vychytáva pečeň, upravuje a vylučuje do žlče. Tou sa dostáva do čreva a so stolicou opúšťa telo. Počas tehotenstva bilirubín plodu prechádza placentou a odbúrava ho pečeň matky.

Po pôrode už jeho telo funguje ako samostatná jednotka a u dieťaťa dochádza k zvýšenému rozpadu červených krviniek, čo spoločne s nezrelosťou pečeňových funkcií vedie k rozvoju žltačky. Z toho vyplýva, že novorodenecká žltačka je v podstate normálnym, fyziologickým dejom, ktorý v rôznej miere prebieha u každého novorodenca v rámci popôrodných zmien. Novorodenecká žltačka nie je teda, na rozdiel od infekčnej žltačky (vírusovej hepatitídy), nákazlivé ochorenie a nesúvisí s hygienickými podmienkami.

Ani so žiadnymi závažnými zdravotnými ťažkosťami - mamičky nemusia mať o svoje dieťa obavy. Novorodenecká žltačka sa rozvíja približne u 60 % novorodencov narodených v termíne v priebehu prvého týždňa života. Objavuje sa najčastejšie medzi 2. a 4. dňom života a behom 2 týždňov odznieva.

Keď krvné skupiny a RH faktor neladia

Závažnejší priebeh môže mať žltačka v situáciách, ktoré vedú k nadmernému odbúravaniu červených krviniek, zvýšenej produkcii bilirubínu, poruche jeho spracovania v pečeni alebo poruche jeho vylučovania. To nastáva v prípade vrodených odchýlok tvaru červených krviniek dieťaťa, pri nesúlade krvných skupín matky a dieťaťa, pri výskyte podliatin či krvácaní vzniknutých v priebehu náročného pôrodu, v dôsledku neskorého podviazania pupočníka, pri infekcii, pri vrodenom nedostatku či úplnom chýbaní určitých telu vlastných bielkovín – enzýmov.

K závažnému vzostupu hladiny bilirubínu v krvi vedú niektoré ochorenia pečene a žlčových ciest, niektoré lieky, množstvo dedičných a geneticky podmienených ochorení, príčinou môže byť aj nedostatočné zásobenie plodu kyslíkom v období bezprostredne okolo pôrodu. Komplikovanejší priebeh máva žltačka u detí predčasne narodených, často tiež u dvojčiat.

Príznaky a vyšetrenie

Okrem žltého sfarbenia kože, slizníc a očného beľma patrí k príznakom zvýšeného bilirubínu v krvi nadmerná spavosť dieťaťa, ťažkosti s kŕmením, zlé sanie a celkové neprospievanie v prvých dňoch života. Hladinu bilirubínu možno presne určiť len laboratórnym vyšetrením vzorky krvi. Orientačnú hodnotu však môžeme zistiť pomocou špeciálneho prístroja, ktorý detekuje množstvo bilirubínu nepriamo podľa sfarbenia kože len kontaktom s pokožkou dieťaťa (ikterometer alebo bilirubínometer). Na novorodeneckých oddeleniach sa tento prístroj bežne využíva, odpadá tak nutnosť dieťa zaťažovať častými krvnými odbermi. Monitorovanie žltačky a vytipovanie rizikových novorodencov patrí k základnej starostlivosti poskytovanej na novorodeneckých oddeleniach.

U všetkých tehotných žien sa ešte pred pôrodom zisťuje krvná skupina a Rh faktor, prípadne protilátky proti červeným krvinkám. Vyššie riziko predstavuje krvná skupina 0 a negatívny Rh faktor. V týchto prípadoch sa po pôrode vyšetruje vzorka pupočníkovej krvi, z ktorej sa stanoví hladina bilirubínu, krvná skupina dieťaťa a testuje sa prítomnosť protilátok proti červeným krvinkám dieťatka. Na rozhodovanie o začatí a spôsobe liečby sa používajú špeciálne grafy a odporúčania odborných lekárskych spoločností.