Príčiny neplodnosti či zníženej plodnosti sa u žien aj mužov vyskytujú v rovnakej miere. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti MNFORCE pre produkt Inofolic a Inofolic Combi sa ženy s vyšším BMI indexom snažia o dieťa dlhšie. Odborníci najnovšie upozorňujú ženské pacientky na nadváhu a obezitu, ktoré môžu potenciálnym rodičom výrazne skomplikovať počatie dieťaťa.

Medicínske príčiny neplodnosti u žien sú podľa MUDr. Michaely Grossovej, PhD., medicínskej riaditeľky centra asistovanej reprodukcie ISCARE Reprofit, najmä poruchy cyklu (anovulačné alebo nepravidelné cykly), PCOS, ale aj metabolický syndróm a iné príčiny súvisiace s nadváhou, obezitou či inzulínovou rezistenciou. Nie je ničím novým, že váha priamo ovplyvňuje procesy v tele, metabolizmus aj hormonálne procesy.

Nadváha ovplyvňuje schopnosť ženy otehotnieť, ale aj priebeh tehotenstva. „Ženy, ktoré trpia nadváhou alebo obezitou, majú menšiu šancu na otehotnenie. Riziko preeklampsie u žien s nadváhou sa zdvojnásobí a u obéznych žien sa strojnásobuje. Ženy s nadváhou majú dvojnásobné riziko tehotenskej cukrovky, obézne ženy dokonca osemkrát vyššie v porovnaní so ženami zdravej hmotnosti, obézne ženy majú aj viac ako dvojnásobnú pravdepodobnosť potratu,“ potvrdzuje diabetologička a endokrinologička MUDr. Eva Žákovičová, PhD. 

BMI neoklameme

Podľa prieskumu sa ženy s BMI nad 25 o dieťa snažia v priemere dlhšie. Kým u žien s nižším BMI sa do roka podarí otehotnieť 78 %, u žien s BMI vyšším ako 25 je to až o 10 % menej. Hodnota BMI, indexu na výpočet obezity, je teda novým, zato významným ukazovateľom schopnosti ženy otehotnieť a predpokladom bezproblémového, ale aj zložitejšieho počatia. Napriek tomu si ho podľa prieskumu ženy nezisťujú.

Z prieskumu na vzorke 304 žien vyplýva, že práve ženy s vyšším BMI svoje hodnoty neriešia a nepoznajú v 54 % prípadov. Pritom problém s otehotnením v tejto skupine uviedlo celkovo až 36 %. Ženy, ktoré majú BMI nižšie ako 25, nepoznajú túto hodnotu len v 33 % prípadov.