Mobilné telefóny, tablety, notebooky či playstation a videohry. Používajú vaše deti elektroniku až príliš často? Čo sa môže stať, ak nestanovíte hranice? A ako vplýva používanie moderných elektronických zariadení na zdravie a vývoj detí?

V dnešnej dobe si takmer nikto z nás nevie predstaviť život bez smartfónu, notebooku či iného technologického výdobytku. To je na jednej strane pochopiteľné, no rozhodne by sme elektroniku nemali dávať do rúk deťom už odmala! Odborníci varujú, že to môže mať veľmi negatívny dopad na zdravý vývoj detí. Kde sa to môže prejaviť?

Rýchly rast mozgu

Mozog ako centrálny orgán nervovej sústavy sa u dieťata s pribúdajúcim vekom priamoúmerne zväčšuje. Odborníci uvádzajú, že od narodenia do dovŕšenia druhého roku života dieťaťa sa jeho veľkosť dokonca strojnásobí a ďalej sa vyvíja až do 21. roku. Rast mozgu však vo veľkej miere ovplyvňujú aj okolité podmienky. Ak je teda dieťa už odmala vystavené elektronike, mobilom, televízii či internetu, môže to spôsobiť rýchly rast mozgu, ktorý sa však nevyvíja rovnako rýchlo ako schopnosti dieťaťa. U dieťaťa sa môžu prejaviť poruchy pozornosti či učenia, zlá pamäť či oneskorené chápanie.

Obezita

Okrem zrýchleného rastu mozgu majú technológie na fyzický rozvoj dieťaťa, paradoxne, opačný účinok. Deti, ktoré sú pohltené elektronikou sa málo hýbu, čo je príčinou narastajúcej obezity u detí. Tá potom súvisí s radom ďalších ochorení ako je cukrovka či srdcové ochorenia. A tie v detskom veku nemajú čo hľadať!

Nedostatok spánku

Keď deti trávia na mobiloch, tabletoch, či pri počítačoch veľa času, je zrejmé, že im na spánok veľa nezostane. A to je chybou, pretože spánok je v detstve kľúčový pre zdravý rast a vývoj. Napriek tomu štatistiky uvádzajú, že až 60% rodičov nesleduje, koľko času dieťa strávi používaním elektroniky a 75% rodičov dovolí deťom hrať sa bez dozoru vo vlastných detských izbách. Dôsledkom toho je teda fakt, že až 75% detí vo veku 9 až 10 rokov nemá dostatok spánku. A to je už alarmujúce číslo.