Agresivita

Máloktorý rodič presne vie, čo dieťa na počítači, mobile či tablete pozerá. Častokrát je to totiž násilný mediálny obsah, ktorému sú deti vystavené čoraz viac a ten v nich môže vyvolať agresiu. Tá sa potom môže začať prelínať so závislosťou, poruchou sústredenia či dokonca autizmom.

Žiarenie

Zdravotné riziká používaní elektronických zariadení sú známe už niekoľko rokov, no napriek tomu sa ich akosi snažíme prehliadať. Modré svetlo vyžarujúce zo všetkých obrazoviek poškodzuje pokožku, zrak a dokonca môže spôsobiť vážne ochorenia. Už v roku 2011 Svetová zdravotnícka organizácia kvôli radiácii žiarenia klasifikovala mobilné telefóny do kategórie 2B, ako možný karcinogén. Podľa vedcov deti dokonca znášajú žiarenie horšie, pretože ich mozgy a imunitný systém sa stále vyvíjajú.

Závislosť

Moderné technológie všetkých nás lákajú k ich používaniu a najlepšie - čo najdlhšiu dobu. Ani deti nie sú výnimkou a preto sa u nich príliš častým používaním elektroniky môže vyvinúť závislosť. Svetové štatistiky dokonca uvádzajú, že každé jedenáste dieťa vo veku od 8 až do 18 rokov je závislé na nejakom druhu elektroniky. Je preto viac ako len na mieste zamyslieť sa nad tým, že čas dieťaťa, ktorý strávi používaním mobilu či tabletu je nutné obmedziť, inak budete mať doma malého závisláka, ktorý sa skôr či neskôr stane nezvládateľným.

Foto: Shutterstock