Nikdy ich neporovnávajte!

Aj psychológia vychádza z toho, že medzi dvojčatami je jedno dominantnejšie. Akonáhle to rodičia zistia, mali by submisivnejšie dieťa posilňovať a podporovať. Dvojčatá preto oslovujte zásadne jednotlivo. Nehovorte na ne v množnom čísle a už vôbec o tom nehovorte len ako "o dvojčatách", to by mohlo viesť k narušeniu ich vlastnej identity. Väčšina dvojčiat si rýchlo uvedomí svoj výnimočný status a naučia sa to veľmi skoro využívať. Je teda dôležité, aby sa k nim rodičia správali normálne, tak ako k ostatným deťom.

Často sa tiež stáva, že sa dvojčatá vyvíjajú oneskorene. Niekedy sa dokonca separujú a ignorujú kontakt s ostatnými deťmi, tomu sa snažte zabrániť. Dvojičky sa potrebujú hrať aj s ostatnými deťmi. Ale aj napriek tomu, že vaše deti prídu na svet v "dvojitom balíčku", sú si výrazne bližšie než ostatní súrodenci. Táto tesná väzba pretrváva po celú dobu života a ešte tesnejšia je medzi jednovaječnými dvojčatami.

Predovšetkým v najmladšom veku deti rady a často využívajú "dvojčátkovských" výhod. "Predovšetkým rady skúšajú, ako veľmi ich ľudia rozoznajú. Ani príbehy o tom, že jedno dieťa sa špecializovalo na matematiku a druhé sa nechávalo skúšať len z dejepisu, nie sú vôbec nič výnimočné, " vraví s úsmevom odborníčka.

Oddeliť alebo nechať spoločne? A ako ich odlíšiť?

Túto otázku si rodičia položia najneskôr so začatím dochádzky do škôlky či do školy. Veľa záleží na vzájomných vzťahoch medzi dvojčatami. Ak sú voči sebe skôr antagonistický, je asi lepšie ich oddeliť, aby to nenarúšalo chod triedy. Ak bez seba naopak neurobia ani krok, nechajte ich spoločne. Ani odborníci sa v otázke delenia dvojčiat nezhodnú.

Spolu s otázkou výchovy k individualite nastupuje otázka rozlíšenia dvojčiat. S odlíšením dvojvaječných nebýva taký problém, ale tie jednovaječné sú často naozaj na nerozoznanie. Niekedy je príroda milosrdná a nadelí aj jednovaječným dvojčatám nejakú odlišnosť (materské znamienko na iných stranách a pod.), inokedy si mamička odlíši dvojčatá sama iným lakom na nechty a podobne.

Ešte raz však zdôrazňujeme, že každé z nich je výnimočné a vy by ste ich v tom mali podporovať. Skúste občas dvojčatá pri rôznych činnostiach rozdeliť, tak aby každé dieťa malo jedného rodiča len chvíľu pre seba. Z tohto dôvodu podporujte aj rozdielne záujmy.

Foto: Shutterstock