Vedieť, akú máme krvnú skupinu, sa vyplatí, a u detí dvojnásobne. Väčšina ľudí svoju krvnú skupinu vôbec nerieši až dovtedy, kým ich k tomu niečo donúti. Takým prípadom je aj pôrod dieťaťa s odlišným Rh faktorom.

Áčko, AB, nula alebo Béčko?

Vo svete je rozloženie zastúpenia krvných skupín v populácii rôzne; od západu k východu pritom ubúda osôb s krvnou skupinou A a pribúda „béčok“. Jednovaječné dvojčatá majú vždy zhodnú krvnú skupinu i zhodný Rh faktor, pretože pochádzajú z jedného vajíčka, ktoré sa po oplodnení rozdelilo.

Oproti tomu dvojvaječné dvojčatá môžu mať rôzne krvné skupiny i Rh faktor, lebo sa v tomto ohľade podobajú bežným súrodencom. Pokiaľ neviete, akú máte krvnú skupinu, môžete si ju nechať za poplatok zistiť.

Ak už ste tehotná, bude vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora súčasťou krvných testov, takže sa môžete spýtať svojho gynekológa. Každopádne platí, že pokiaľ by pre vás a vaše dieťa existovalo v súvislosti s krvnou skupinou a Rh faktorom nejaké potenciálne riziko, dozviete sa to včas, najneskôr v pôrodnici. 

Kedy je plod ohrozený

Jedinou rizikovou situáciou je stav, kedy má matka krv Rh negatívnu a plod je Rh pozitívny, a to ešte len v tom prípade, ak ide o druhé tehotenstvo. Pri prvom tehotenstve totiž krvinky plodu neprechádzajú placentou do krvného obehu matky a naopak – ľudovo povedané, krvinky sa v spoločnom obehu nezmiešajú.

To môže nastať až pri samotnom pôrode, kedy krvinky plodu s pozitívnym Rh faktorom preniknú do krvného obehu matky, jej telo ich považuje za cudzorodé a začne proti nim vytvárať protilátky. V tejto chvíli sa ešte stále nič nebezpečné nedeje.