Ešte donedávna sa o ľavákoch hovorilo a nazeralo ako na hendikepovaných, no dnes sú tieto predsudky našťastie prekonané. Napriek tomu však v spoločnosti kolujú isté mýty o ľavákoch, ktorým by ste nemali veriť. O aké najčastejšie ide opisuje Mgr. Ivo Vodička učiteľ, ľavák a otec dvoch ľavákov.

Ľaváci sú opakom pravákov

Ľaváci nie sú stranovým variantom pravákov, pretože ich stavba kostry, vnútorných párových i nepárových orgánov a mozgu je rovnaká ako u pravákov. Diskutuje sa o jedinom možnom rozdiele, a to o odlišnej aktivácii niektorých mozgových centier, zatiaľ to však nebolo preukázané.

Medzi ľuďmi sú buď praváci alebo ľaváci

Napriek tomu, že medzi ľuďmi je i skupina stranovo vyhranených, teda skutočných pravákov a ľavákov, existuje i skupina ľudí, ktorí majú znaky praváctva a ľaváctva namiešané v určitom pomere. Táto skupina môže zahŕňať až polovicu populácie.