V súčasnosti panuje názor, že rola otca a matky by mala byť v rodičovstve rovnocenná. Napriek tomu faktom zostáva, že spôsob akým rodičia trávia čas s dieťaťom je diametrálne odlišný. Na základe tohto zistenia sa dokonca uskutočnila aj štúdia, ktorá zisťovala, ktorý z rodičov prežíva rodičovstvo šťastnejšie. Aký je váš tip? 

Matky sú prvými osobami v živote dieťatka a tak by sa mohlo zdať, že práve ony, ktoré na vlastnej koži zažívajú všetko od úplného počiatku, prežívajú rodičovstvo šťastnejšie. Nový výskum však potvrdil pravý opak. Štúdia z University of California Riverdside vyvrátila všetky do teraz na prvý pohľad „jasné“ fakty a zistila, že v skutočnosti sú otcovia omnoho šťastnejšími rodičmi ako matky.

Ako je to možné?

Tím vedcov analyzoval tri štúdie, na ktorých sa zúčastnilo celkom 18 000 ľudí a cieľom bolo zistiť, ktorý z rodičov pociťuje väčšie šťastie a pohodu z rodičovstva. V dvoch štúdiách sa porovnávala úroveň šťastia matiek a otcov s bezdetnými pármi a tretí sa zaoberal tým, ako sa cítia rodičia pri každodenných činnostiach, týkajúcich sa najmä starostlivosti o dieťa.

Výsledkom štúdie bolo, že v porovnaní s akoukoľvek inou činnosťou boli mamičky aj oteckovia najšťastnejší vtedy, keď trávili čas so svojimi deťmi. Zaujímavým zistením však je, že otcovia boli o niečo šťastnejší. „Otcovia môžu byť šťastnejší ako matky čiastočne kvôli tomu, ako trávia čas so svojimi deťmi.“ hovorí autorka štúdie Katherine Nelson-Coffey. 

Vysvetlenie

Mamičky sú predsa s dieťatkom stále – ako teda nemôžu byť tými najšťastnejšími rodičmi? Vysvetlenie je pomerne jednoduché. Kým oteckom stačí plniť rodičovské povinnosti, mamičky musia neustále znášať väčšinu duševnej záťaže. Úloha otecka je v prvom rade hra s dieťatkom, zatiaľ čo mamička s najväčšou pravdepodobnosťou vedie v každodenných povinnostiach týkajúcich sa starostlivosti o dieťa. Či už ide o obliekanie, kŕmenie, stráženie, kúpanie alebo všetky ostatné bežné a povinné veci, matka je tá, ktoré sa o to všetko vždy „musí“ postarať. Dôsledkom týchto nepriamo rozdelených úloh je práve to, že matkám po celom dni nezostáva veľa času ani energie na iné činnosti, ako napríklad hru s dieťaťom a preto sa matky považujú za menej šťastné.