Najnovšie prieskumy medzi slovenskými rodičmi prinášajú zaujímavé výsledky o finančnej výchove detí. Väčšina rodičov sa totiž pred svojimi deťmi o peniazoch vôbec nebaví, čo finanční experti vnímajú ako jeden z hlavných dôvodov podpriemernej finančnej gramotnosti celej spoločnosti. Ako teda deti správne viesť a prečo je dôležité im pravidelne vyplácať vreckové?

S peniazmi vraj nevieme veľmi zaobchádzať ani my dospelí, nemal nás to totiž kto a ako naučiť. A tiež vraj očakávame, že finančnú gramotnosť naučí naše deti škola. Dosiaľ to tak, bohužiaľ, nebolo, od septembra tohto roku sa však na základných školách finančná gramotnosť začala vyučovať. Aby deti vedeli správne hospodáriť s peniazmi, mali by k tomu získať vhodné podmienky nielen teóriou v škole, ale najmä praxou z domu. Napríklad tak, že budeme pred deťmi otvorene hovoriť o financiách.

V mnohých rodinách sú však peniaze tabu, čo potvrdzuje okrem prieskumu i psychológ Václav Mertin: „Stretávam sa s názorom, že by sme sa mali snažiť čo najdlhšie držať deti bokom od finančných otázok. S tým nesúhlasím. Som za to, aby sa deti s funkciou a hodnotou peňazí zoznamovali od najútlejšieho veku a postupne vzťah k peniazom kultivovali. Deti by mali v rodine pomáhať, učiť sa. O peniazoch by sa malo hovoriť a nič z finančnej situácie rodiny by sa nemalo zatajovať.“ 

Vreckovým k finančnému IQ

Ďalším spôsobom, ako deti naučiť hodnote peňazí, je podľa odborníkov pravidelné vyplácanie vreckového. To je však, bohužiaľ, podľa veľkej časti rodičov zbytočné. Lenže ako inak naučiť dieťa zaobchádzať s peniazmi, keď mu nedáme príležitosť?

Výhody vreckového

  • UČÍ DIEŤA HOSPODÁRIŤ - S množstvom peňazí (keď celý obnos utratí naraz, nasledujúce dni si bude musieť niečo odoprieť).
  • POSTUPNE SA UČÍ SPORIŤ - Na vytúžené veci (a tu hrá dôležitú rolu i samotný proces čakania, túženia a tešenia sa, ktorý jednak duševne obohacuje, jednak si potom dieťa dané veci náležite váži).
  • DIEŤA SA TIEŽ STRETÁVA S REALITOU - Zažije, že za všetko je nutné zaplatiť, vníma i pozadie nákupu určitej veci (skutočnosť, že peniaze nie sú ľahko k dispozícii, kedykoľvek ich dieťa potrebuje).
  • POKIAĽ DIEŤA SVOJ FINANČNÝ LIMIT PREŠVIHNE a príde si k vám požičať, pozná aj pocit dlhu a zaväzujúcu povinnosť splátky, čo sa mu bude hodiť k jeho zodpovednému prístupu voči osobnému rozpočtu.