Neplodnosť sa týka rovnako žien aj mužov. O tom, že s kvalitou spermií slovenských mužov to ide z kopca, sa hovorí už dlhšiu dobu. Existujú spôsoby, ako stav zlepšiť?

Znížená kvalita spermií je jednou z najčastejších príčin mužskej neplodnosti. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vychádzala z výsledkov plodných mužov, by sperma mala mať pH do 7,2 (normálne pH je mierne zásadité, kyslejšie spermie usmrcuje), malo by jej byť aspoň 1,5 mililitra, množstvo spermy ale obvykle na plodnosť nemá zásadný vplyv. Celkom by mala sperma obsahovať aspoň 39 miliónov spermií, z toho viac než tretinu progresívne pohyblivých (rýchlo sa pohybujúcich vpred) a nad 40 % pohyblivých. Viac než 4 % z nich by malo byť normálnych z hľadiska morfológie – tvar je pomerne dôležitý na posúdenie plodnosti.

Ako zlepšiť kvalitu?

V posledných desaťročiach sa kvalita spermy najmä u mužov žijúcich v priemyslovo vyspelých štátoch výrazne znížila. V Spojených štátoch sa hovorí o poklese hustoty spermií o 1,5 % každý rok. Podľa niektorých odhadov má dnes s plodnosťou ťažkosti až 40 % mužov. Zlý spermiogram jednako len automaticky neznamená, že muž je neplodný. Obvykle sa spermiogram opakuje v odstupe štyroch týždňov, a keď sa zlé hodnoty potvrdia, namieste je konzultácia v reprodukčnom centre. Faktory, ktoré nízku kvalitu spermy ovplyvňujú, možno v niektorých ohľadoch eliminovať. Predovšetkým ide o fajčenie, nadmernú konzumáciu alkoholu, prehrievanie semenníkov príliš tesným oblečením a tiež vplyv niektorých infekčných chorôb či, naopak, liekov.

Čo robí spermiám dobre

Nové spermie sa vytvárajú v priemere každé tri mesiace, preto je možné, že dva spermiogramy s väčším odstupom sa môžu výrazne líšiť, zvlášť pokiaľ dotyčný muž v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov zásadným spôsobom zmenil svoj životný štýl. Ideál v tomto prípade znamená: dostatok spánku, absolútna absencia fajčenia či užívania iných návykových látok, umiernená konzumácia alkoholu či abstinencia, umiernená konzumácia kávových nápojov, pravidelný pohyb, vyhýbanie sa stresu, nosenie voľného oblečenia s priedušnou spodnou bielizňou, vyhýbanie sa horúcim kúpeľom a saunovaniu a pravidelný sex (každé dva až tri dni).

Pozor na laptopy

Podľa niektorých štúdií stoja za zhoršenou kvalitou mužských spermií aj výdobytky techniky. V podozrení sú najmä laptopy s bezdrôtovým pripojením k internetu.

Argentínski vedci zverejnili výsledky štúdie, podľa ktorej muži, ktorí pracujú často s laptopom na lone a sťahujú doň dáta z internetu pomocou Wi-Fi, škodia svojim spermiám. "V súčasnej dobe však ešte nevieme, či sa táto skutočnosť týka všetkých počítačov pripojených na internet prostredníctvom Wi-Fi, alebo čo tento efekt umocňuje,“ uviedol šéf výskumného tímu Conrado Avendano.