Pôrod je pre väčšinu žien udalosťou, na ktorú sa tešia, ale zároveň sa ho trochu obávajú. Keďže však strach zvykne mať veľké oči, stáva sa, že jeho dôsledkom je práve spomalenie pôrodu. Na odbúranie strachu je potrebné byť informovaná a pripravená. Ďalším krokom je naučiť sa správne dýchať. Ako na to radí pôrodná asistentka, Mariana Považanová.

Každá z nás je iná, a preto je aj naše vnímanie pôrodu a po- chodov v tele s ním spojených, rozdielne. My ženy sa obávame predovšetkým bolestí, ktoré, ako sa hovorí, sprevádzajú pôrod. 

Čo je dobré vedieť

Bolesti sú spájané aj s kontrakciami, ktoré sprevádzajú pôrod. Keďže ten trvá individuálnu dobu, a k tomu sa delí na tri časti, keď sa intenzita a frekvencia sťahov maternice skutočne zvyšuje, často sa stáva, že nám doslovne nestačí dych. Tento jav súvisí aj so psychickou nepripravenosťou, keď sa bojíme, že je niečo v neporiadku a zachváti nás panika. To, čo sa spolu teraz naučíme, je, že práve správne dýchanie dokáže prípadné bolesti pociťované pri kontrakciách rozpustiť, aby sme sa viac mohli sústrediť na naše dieťatko, ktoré sa v pôrodných cestách rôzne polohuje tak, aby nimi mohlo čo najefektívnejšie prejsť.

A aby toho nebolo málo: vedeli ste, že pred samotným pôrodom sa ešte na chvíľku zasunie hlavička dieťatka späť, a ono sa akoby nožičkou odrazí od stien placenty? Pri spolupráci, ktorú vytvorí matka pomocou správneho dýchania v súlade s kontrakciami, to znamená pre dieťatko pravý vstup do života.

Kontrakcie

Delia sa na pravé – pôrodné a nepravé – tzv. poslíčky. Zatiaľ čo pravé kontrakcie naznačujú bezodkladne blížiaci sa pôrod, nepravé prekrvujú maternicu a pripravujú pôrodné cesty na samotný pôrod. Kým niektorá žena vníma tieto sťahy maternice ako silne bolestivé, druhá nimi prejde len s malým predýchavaním až k pôrodu. Kontrakcie vznikajú pôsobením hormónu oxytocínu. Rodička ich zvyčajne pociťuje ako stuhnutie steny maternice a zvýšenie tlaku v nej. Bruško pomaly tuhne. Takto sa pomaly roztvára hrdlo maternice a hlavička dieťatka postupuje nižšie, do pôrodných ciest.