Moje dieťa je proste len hyperaktívne”, zvyknú mamičky pred okolím ospravedlňovať správanie svojho rozjašeného dieťaťa. Je to však na mieste? Môže sa za zdanlivou neposednosťou, ba až neposlušnosťou skutočne skrývať porucha správania? Ako zistiť, že sa niečo deje?

Poruchy správania u detí nie sú ničím ojedinelým, nanešťastie skôr naopak. Zväčša ide o hyperaktivitu, ktorá sama o sebe nie je škodlivá, no neposedné správanie môže mať aj vážnejší dopad. Ten sa prejavuje vývojovou poruchou zvanou ADHD, pričom ide o zníženú schopnosť pozornosti spojenú s hyperaktivitou. Čo to presne znamená?

ADHD najčastejšie postihuje deti v školskom veku, teda okolo 6. roku života, ale môže sa vyskytnúť aj u predškolákov. Napriek tomu ju nie je vždy ľahké identifikovať. Ako teda vy ako rodičia môžete odhaliť, že správanie vášho dieťaťa naozaj nie je v poriadku?

Občasná neposlušnosť je v poriadku

To, že deti (občas) neposlúchajú vie azda každý rodič. Deti sú jednoducho hravé, živé a presne kvôli tomu sa môžu zdať aj trochu hyperaktívne. Toto správanie možno pozorovať už v batoľacom období, kedy vývoj sociálnych, rozumových aj motorických zručností dieťa výrazne napreduje. V takomto veku ešte nie je ľahké odhaliť, či môže ísť o poruchu správania alebo nie.

“Z výsledkov našich vyšetrení vyplýva, že aj u detí, u ktorých bola diagnostikovaná ADHD porucha, nenavštevovali materskú školu a mali okolo troch rokov. Vykazovali známky impulzného a afektovaného správania, boli nepokojné a precitlivené. Ak teda rodičia u batoľaťa pozorujú tieto príznaky, je na mieste začať sa o problematiku viac zaujímať. Je však dôležité podotknúť, že o poruchu správania môže ísť len v prípade, že sa podobné správanie objavuje pravidelne a dlhodobo, “ uvádza detský psychológ Benjamin B. Lahey, PhD.

Ako rozoznať ADHD

Napriek tomu, že sa vaše dieťa rado hrá, veľmi neposedí či sa správa naoko roztržito, je dôležité začať jeho správanie dôkladne sledovať. Čím skôr sa totiž porucha správania odhalí, tým sa stanoví lepšia a efektívnejšia liečba. Na odhalenie ADHD sa v súčasnosti používajú rôzne hodnotiace kritériá, ktoré zahŕňajú hlavne:

  • schopnosť udržať pozornosť
  • schopnosť sústredenia
  • miera nepokoja a roztržitosti
  • emočné reakcie na rôzne situácie a podnety

Všetky tieto varovné signály môžu naznačiť, že dieťa môže trpieť poruchou ADHD.