Mamičky v pôrodnici majú často strach, či ich dieťatko má nielen všetkých dvadsať prštekov, ale tiež či vidí a počuje, skrátka, či je a bude v poriadku. Ako prebieha vyšetrenie sluchu u novorodencov?

Dôležité je včasne zachytiť problém

Sluch patrí k najdôležitejším ľudským zmyslom. Aby sme mohli deťom so sluchovým postihnutím zaistiť včasnú liečbu, je veľmi dôležité sluchovú chybu čo najskôr diagnostikovať. V posledných rokoch sa začína robiť skríning sluchových chýb už u novorodencov v pôrodnici. Robí sa vyšetrenie pomocou tzv. otoakustických emisií. Vyšetrenie vychádza z poznatku, že zdravé ucho pri podráždení zvukom samo vytvára určité zvukové signály (emisie), ktoré môžeme zaznamenať citlivým prístrojom. Keď sa nám podarí tieto zvuky zaznamenať, emisie sú teda výbavné, môžeme potvrdiť, že ucho s veľkou pravdepodobnosťou počuje.

Vyšetrenie prebieha tak, že do zvukovodu dieťaťa sa vloží malá sonda, ktorá vysiela zvuky a zároveň prijíma odpovede vyšetrovaného ucha (emisie). Celé vyšetrenie trvá niekoľko minút, je nebolestivé a dieťa vôbec nezaťažuje. Dieťa netreba nijako pripravovať a jedinou podmienkou je, aby dieťa neplakalo a vydržalo niekoľko sekúnd v pokoji. Výhodou je, ak dieťa spí. V priebehu vyšetrenia môže dieťa piť alebo byť dojčené. Pozornosť sa u starších detí môže odviesť i obľúbenou hračkou.

Nevýbavnosť emisií však ešte nemusí znamenať sluchovú chybu. Pokiaľ v stredouší ostane po pôrode zvyšok plodovej vody, dieťa má nádchu alebo napr. úzke zvukovody, emisie nemusia byť výbavné. Dieťa však odošle pediater na pracovisko ORL alebo foniatriu, kde sa vyšetrenie opakuje. V prípade opakovane nevýbavných emisií sa dieťa odporučí na špecializované pracovisko, ktoré pomocou ďalších objektívnych vyšetrovacích metód stanoví diagnózu a eventuálny stupeň sluchového postihnutia a odporučí príslušnú liečbu.

Metódy vyšetrenia sluchu u detí

Metódy vyšetrenia sluchu môžeme rozdeliť na subjektívne, pri ktorých musí pacient s vyšetrujúcim spolupracovať, a objektívne, ktoré sú od spolupráce vyšetrovanej osoby nezávislé. Dajú sa teda použiť aj u malých detí a ľudí s rôznym postihnutím. Základnou metódou vyšetrenia sluchu je sluchová skúška ako reakcia na zvukové podnety a reč. U novorodencov sledujeme nepodmienené reflexy (auropalpebrálny reflex, Moroov úľakový reflex, príp. pupilárny reflex) na silné zvukové podnety zo vzdialenosti 0,5–1 m. Dieťa leží na vyšetrovacom stole a nesmie vidieť zdroj zvukového podnetu. Ako zdroj zvuku môžeme použiť tamburínu.