Ľavákom sa už, našťastie, dávno nikto nesmeje, ani sa ich v škole nesnažia prinútiť písať pravou rukou. Napriek tomu si mnohí rodičia nie sú istí, ako pristupovať k ľavorukému dieťaťu. V prvom rade však treba rozpoznať a určiť, či je dieťa skutočne ľavoruké.

Najviac zistia rodičia

„Typickými znakmi pravákov alebo ľavákov sa niektoré deti prejavujú už od útleho detstva, ale väčšina detí sa ustaľuje v období medzi tretím až piatym rokom veku. Tento proces musí sám dozrieť a nemožno ho výchovou nijako významne urýchliť. Medzi piatym a šiestym rokom je potom väčšinou jasno. V predškolskom období by sme ako rodičia i učitelia mali byť v tomto ohľade trpezliví,“ hovorí učiteľ Ivo Vodička.

„O tom, či je dieťa pravák alebo ľavák, si odjakživa vytvárajú úsudok rodičia alebo ľudia dieťaťu najbližší, a to práve preto, že majú možnosť dieťa pozorovať dlhodobo a v rôznych životných situáciách. Preto sú aj dnes temer všetky deti bez ohľadu na ich preferenciu určené predovšetkým samotnými rodičmi, čo môžeme považovať za síce laický, ale tradičný a celými generáciami preverený spôsob. Pozorovanie dieťaťa, hlavne toho, akou rukou vykonáva jemnú prácu, je základom pre to, či sa dieťa svojím okolím neskôr vníma ako pravák alebo ľavák,“ hovorí odborník.

A ako dopĺňa, ľaváctvo je podľa dlhodobej ľudskej skúsenosti i aktuálnych vedeckých poznatkov dedičné, hoci sa nemusí dediť priamo. „Keď sa teda rodičia, ktorí už vo svojom dieťati tušia malého ľaváka, porozhliadnu v oboch rodinách, určite zistia, že niekto v nich s najväčšou pravdepodobnosťou už je ľavákom. Toto pátranie po predkoch, ktorí ľavákmi boli alebo sú, je pre celú rodinu cenné, pretože tak si všetci s úľavou uvedomia, že dieťa vo všetkých ohľadoch do rodiny skutočne patrí. Zároveň môžeme od dospelého ľaváka z najbližších členov rodiny využiť jeho skúsenosti, ako malého ľaváka vychovávať,“ dodáva pedagóg.

Nie ste na to sami

Všetka zodpovednosť ale nespočíva len na rodičoch. Veľkou oporou im môžu byť najmä učiteľky v materských školách, ktoré majú príslušné vzdelanie a môžu rodičom poradiť. Lateralitu, teda preferenciu pravej alebo ľavej strany, skúšajú tiež praktickí detskí lekári pri pravidelnej preventívnej kontrole v piatich rokoch a výsledok zapisujú do zdravotného preukazu dieťaťa.

V tomto veku už by u väčšiny detí malo byť jasné, ktorej ruke dávajú prednosť. Následne sa praváctvo či ľaváctvo overuje pri zápise do základnej školy, lebo ide o súčasť skúmania predškolskej zrelosti dieťaťa. Pokiaľ by ste si stále neboli istí, môžete pri zápise požiadať o kontakt na pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá môže urobiť špecializované vyšetrenie.

Niektoré deti sa však skutočne „rozhodnú“ až na samom začiatku školskej dochádzky, kedy ich okolnosti a práca v škole donútia k tomu, aby si samy pre seba určili, ktorou rukou budú písať. Uvedomte si tiež, že deti v predškolskom veku veľmi rady experimentujú so svojimi schopnosťami a skúsenosťami, takže možno budú skúšať, čo zvládnu ktorou rukou a čo dokážu oboma. Tým vám možno rozpoznanie svojej laterality tak trochu skomplikujú.