Ešte v nedávnom minulom storočí sa telesné tresty vo výchove detí považovali za bežné, dnes tomu už tak nie je. Dokonca existujú krajiny, kde sú zakázané. Je to opodstatnené? Alebo sú fyzické tresty predsa len účinným spôsobom, ktorý naučí deti poslúchať? A aké iné formy trestov by ešte mohli zabrať?

Ako dieťa potrestať

Je jasné, že ak dieťa neposlúcha, ignoruje alebo sa vám dokonca vysmieva, bez trestu by sa takáto situácia nemala obísť. Aké sú však vhodné a hlavne také, ktoré v dieťati naozaj vybudujú rešpekt a autoritu voči rodičom?

Telesné tresty - áno alebo nie?

Trestanie detí fyzickými trestami rozdeľuje rodičov na dva tábory. Kým u niektorých je zopár výchovných po zadku v poriadku, iní sú zástancami tzv. “pozitívnej” výchovy, inak povedané bez trestov, vrátane tých fyzických. Tak sú vhodné alebo nie?

Psychológovia sa zhodujú, že telesné tresty deťom ubližujú a nielen fyzicky, ale aj psychicky. Okrem toho, to zanecháva zranenia aj na psychike a deťom sa nimi odovzdávajú nesprávne vzorce výchovy. V deťoch tiež vzbudzujú agresivitu a narušujú celkový vzťah s rodičmi. Odborníci tieť predpokladajú teda, že ak dieťa bolo v detstve trestané fyzickou silou, bude to pravdepodobne robiť aj na svojich deťom. Búriť sa totiž proti naučeným vzorom správania je totiž častokrát neúspešné.

Aké iné tresty zaberú?

Verte či nie, aj inými ako fyzickými trestami môžete dieťa “prinútiť” poslúchnuť, alebo mu uložiť adekvátne zadosťučinenie za jeho neposlušnosť. Nemusí ísť nevyhnutne o bitku, či facku. Čo iné teda pomôže?