Koľkokrát ste len za posledný mesiac požadovali od svojho dieťaťa, aby si uložilo oblečenie do skrine, upratalo izbu, alebo vám trebárs pomohlo v kuchyni? Aký bol výsledok? A prečo by ste mali domáce práce od svojich detí požadovať, napriek tomu, že sa im do toho nechce a rýchlejšie by ste to spravili sami? Prečítajte si vysvetlenie odborníkov.

Máloktoré dieťa má rado povinnosti. To však nie je dôvod na ospravedlnenie toho, aby ste všetky domáce práce robili vy alebo váš partner. Veď si len spomeňte na to, či ste vy v ich veku mohli len tak odmietnuť pomôcť v domácnosti? Predpokladáme, že vaša odpoveď je jednodznačne nie. Toto tvrdenie dokázal aj výskum z USA, realizovaný spoločnosťou Braun Research. V prieskume zo všetkých respondentov až 82% dospelých potvrdilo, že ako deti mali pravidelné povinnosti v domácnosti, no len 28% z nich potvrdilo, že vykonávanie domácich prác požadujú aj od svojich detí. Prečo?

Časy sa však zmenili. Dnešné deti mnoho rodičov či už chtiac alebo nechtiac vychováva bez poviností. Ba dokonca väčšinu vecí urobia za dieťa. Ak je to aj váš prípad, mali by ste sa nad tým zamyslieť a jednodznačne s tým skončiť! Okrem iného, ak od vašich potomkov (aspoň občas) požadujete domáce práce a pomoc v domácnosti, podľa odborníkov robíte skvelú vec. Ako to spolu súvisí?

Domáce práce ako kľúč k úspechu detí

Aj keď sa vám to môže zdať absurdné, fakt, že svoje deti “nútite” pomáhať v domácnosti, má mnoho pozitívnych stránok. Samozrejme, že z pohľadu vnímania detí nie a z toho vášho sa vám to prvoplánovo tiež nemusí zdať, no opak je pravdou. To, že majú vaše ratolesti pravidelné povinnosti v domácnosti je kľúč k ich úspechu. Deti sa totiž učia nielen zodpovednosti, ale aj disciplíne a v prípade nesplnenia povinností musia zniesť kritiku. Aj na tej by ste si ako rodičia mali dať záležať a nemávnuť rukou vždy, keď dieťa neurobí to, čo ste mu prikázali. Práve naopak, poukázať na následky jeho konania. Presne preto sú domáce práce skvelým tréningom, ako u detí budovať osobnú zodpovednosť aj za veci, za ktoré nebudú odmenené.

„Dnešní rodičia chcú, aby ich deti trávili čas tým, čo im môže v budúcnosti priniesť úspech, ale paradoxne prestávajú robiť veci, ktoré sú overeným indikátorom úspechu – a tým sú práve domáce práce,“ tvrdí doktor Richard Rende, vývojový psychológ v Paradise Valley. Učia ich plniť si povinnosti ako také a byť zodpovednými za svoje konanie. Viaceré výskumy totiž potvrdili, že deti, ktoré v detstve pomáhajú v domácnosti sú v profesionálnom živote úspešnejšie, zvyšujú IQ detí a robia ich mentálne zrelšími.

Budujú charakter

Vychovať zo svojich detí slušných ľudí je cieľom každého rodiča. A preto ich často prihlasujeme na krúžky etiky, dbáme na dodržiavanie etikety a napomíname, keď sa správajú nevhodne a neslušne. To samozrejme nie je na škodu, no odborníci sa zhodujú, že na to, aby ste zo svojich potomkov vychovali slušných ľudí stačí, ak od nich budete požadovať domáce práce. “Domáce práce budujú charakter a morálku dieťaťa. Deti, ktoré pomáhajú v domácnosti sú často poslušnejšie a tým pádom aj slušné k iným ľuďom. A tá poslušnosť pramení práve z domácich povinností, na ktorých by rodičia mali trvať, “ vysvetľuje detská lekárka a špecialistka na vývoj detí Deborah Gilboa.