Azda každý pozná rodiny, ktoré majú deti len jedného pohlavia. V jednej rodine sa nevedia zbaviť modrých vecičiek a v inej zasa prevláda “babinec”. Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým, prečo to tak je? A prečo teda niektoré ženy rodia len chlapcov a iné zas len dievčatá? Na túto skutočnosť sa pozreli aj odborníci.

O pohlaví rozhodne otec

Otec určuje pohlavie dieťatka priamo v okamihu oplodnenia. Hoci by sa mohlo zdať, že takáto “úloha” je voči matkám nespravodlivá, nikto to nedokáže zmeniť. Mužské spermie totiž nesú chromozómy X a Y, zatiaľ čo vajíčko matky má dva X chromozómy. V prípade, ak muž odovzdá chromozóm X a žena (keďže má len X chromozómy) ho odovzdá tiež, výsledkom takejto kombinácie bude dieťa s chromozómovou sadou XX, čiže dievčatko. Naopak, ak muž odovzdá chromozóm Y a matka (znova) X chromozóm, dieťa s chromozómovou sadou XY bude chlapec.

Pohlavie dieťaťa je teda určené už pri počatí. Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že šanca mať dievča alebo chlapca by mala byť vyrovnaná, avšak nie je to tak. Viete prečo?

Iné vplyvy

V podstate o tom, či sa vám narodí dievčatko alebo chlapec síce v prvom rade rozhoduje otecko, no má na to vplyv aj rad ďalších vecí. Napríklad vo vojnových časoch sa rodilo viac dievčat. Prečo? Počatie chlapca sa totiž považuje za niečo “obtiažnejšie” a keďže na “to” počas vojny neboli podmienky, podpísalo sa to aj na zložení pohlavia. Niektorí odborníci sa dokonca domnievajú, že vďaka tomu, že sa v tom čase rodilo menej chlapcov, vojna skončila skôr.

Po svetových vojnách, utíchnutí bojov a aspoň čiatočného opadnutia strachu, sa v mnohých zúčastnených krajinách začali vo veľkom rodiť chlapci. Napríklad vo Veľkej Británii sa rok po skončení prvej svetovej vojny narodilo 102 chlapcov na každých 100 dievčat. Aj keď sa to zdá ako zanedbateľný nepomer, v ostatnom období sa rozdiel v počte chlapcov a dievčat ešte viac zvýšil.