Fyzické rozdiely medzi chlapčekom a dievčatkom sú samozrejme zjavné takpovediac na prvý pohľad. Napadlo vám, napríklad, prečo dievčatká hovoria zvyčajne skôr a lepšie ako chlapci?

"Bolo preukázané, že ľavá mozgová hemisféra sa u dievčat rozvíja oveľa rýchlejšie, než u chlapcov. A pretože tam leží rečové centrum, naučia sa chlapci spravidla hovoriť neskôr ako dievčatá," tvrdí rodinná terapeutka Gisela Preuschoffová, a nielen ona i celá rada ďalších odborníkov.

Tento rozdiel sa samozrejme časom vyrovná (aj keď niektoré slečny aj dámy pôsobia tak, ako by tento "náskok" stále pretrvával, ba sa dokonca zväčšoval). Naopak pravá hemisféra - oblasť mozgu zodpovedná za riešenie vizuálnych a priestorových problémov si dáva načas u dievčat. Malé slečny mávajú pravdepodobne horšiu priestorovú orientáciu a predstavivosť. Možno preto sú technicky zamerané stavebnice (a neskôr priamo technické odbory) skôr doménou chalanov.

Dievčatká majú širší spojovací "most" medzi hemisférami

"Najčastejšie diskutovaný rozdiel medzi mužským a ženským mozgom sa týka skupiny nervových buniek spájajúcich pravú a ľavú hemisféru. Tento most, corpus callosum, je podstatne väčší v ženskom mozgu a to môže vysvetľovať isté rozdiely medzi mužským a ženským procesom myslenia," hovorí odborníčka. Čo to v praxi znamená?

Mužský mozog má tendenciu sa špecializovať, každá funkcia je presne lokalizovaná do určitého centra, malý aj veľký muž vie výborne oddeľovať a ukladať informácie. Naproti tomu mozog dievčatá a ženy funguje globálnejšie, hemisféry sú lepšie prepojené, vzájomne bezchybne spolupracujú a spoločne spracovávajú informácie. Navyše dokážu lepšie pracovať s intuíciou a pamäťou.