Hoci je tehotenstvo najkrajším obdobím v živote ženy, nie vždy je úplne bezproblémové. Existujú určité rizikové oblasti, kedy počas tehotenstva môže dôjsť k neovplyvniteľným a vážnym komplikáciám. Jednou z nich je aj preeklampsia, ktorá je pre dieťa aj matku nebezpečná. Viete čo je jej príčinou?

Preeklampsia je závažná zdravotná komplikácia, ktorá sa vyskytuje len v tehotenstve. Ide o ochorenie placenty, ktoré vzniká, ak plod nie je z ciev matky dostatočne vyživovaný. Hoci príčina nie je presne definovaná, z hypotéz vyplýva, že príčinou ochorenia je zmena pôvodnej štruktúry ciev v placente a ich nedostatočné rozšírenie. Dôsledkom toho je znemožnené zásobovanie plodu krvou a kyslíkom. To predstavuje veľmi vážne zdravotné riziko a môže ohrozovať dieťa i budúcu matku. 

Objavuje sa väčšinou v druhom trimestri, približne v 20. týždni. Vyskytuje sa zhruba v 10 % prípadov tehotenstva, pričom charakteristicky pri tomto ochorení dochádza k zvýšeniu krvného tlaku a výskytu bielkoviny v moči u matky. Medzi rizikové mamičky patria najmä prvorodičky do 20 rokov, ženy po štyridsiatke, ženy s viacpočetným tehotenstvom, ochoreniami ciev, obezitou, mamičky po cisárskom reze a ženy s genetickou predispozíciou.

Tehotenstvo s preeklampsiou

Tehotenstvo s preeklampsiou sa všeobecne považuje za rizikové. Zvyšovanie krvného tlaku matky je pre dieťa aj samotnú matku veľmi nebezpečné. Za hraničnú hodnotu krvného tlaku sa považuje 140/90. Tlak nad 150/100 a vyššie je znakom ťažkej preeklampsie, ktorú je nutné urýchlene riešiť. Ak plod nie je placentou dostatočne vyživovaný, hrozí jeho vážne poškodenie a pri neliečení aj odumretie. Matke hrozí riziko poškodenia obličiek, pľúc, pečene, kardiovaskulálneho alebo centrálneho nervového systému. Stav je teda nutné prísne monitorovať.

Pri podozrení na preeklampsiu lekári nariaďujú neodkladnú hospitalizáciu v nemocnici. Po zlepšení stavu a zaúčinkovania liečby je možné budúcu mamičku prepustiť do domácej starostlivosti, avšak za prísnych podmienok. Vyžaduje sa pokoj na lôžku, takmer žiadna fyzická aktivita a relax. Liečba sa uskutočňuje pomocou liekov akými sú predovšetkým antihypertenzíva na zníženie krvného tlaku, magnézium a vitamíny. Ochorenie sa definitívne potvrdzuje, ak niekoľko dní po sebe tlak napriek liečbe neklesá a v odobratom moči je stále potvrdená prítomnosť bielkovín.