Dievča, alebo chlapec? Otázka, ktorú si asi kladie každá tehotná žena. Pravdaže, okrem tejto si možno kladiete oveľa dôležitejšiu otázku: Je moje dieťatko v poriadku? Dnes vám na ňu môžu lekári odpovedať vďaka mnohým prenatálnym vyšetreniam. Viete, ktoré vás čakajú?

Urobili ste si doma tehotenský test a boli na ňom dve čiarky? Potom úplne prvé vyšetrenie absolvujete u svojho gynekológa, aby potvrdil tehotenstvo a posúdil vitalitu plodu. Zoznam ďalších vyšetrení potom vychádza z odporúčaného postupu a sú naplánované v určitých časových intervaloch ako pravidelné, ak sú súčasťou každej kontroly v prenatálnej poradni, alebo nepravidelné, ktoré sa viažu k určitému týždňu tehotenstva. Pokiaľ máte zmätok, čo vás kedy čaká, nemusíte sa strachovať. Ak budete poctivo chodiť do tehotenskej poradne, nič vám nemôže uniknúť. 

Prvý trimester

V tomto období prebiehajú v rozhraní 10. až 12. týždňa laboratórne vyšetrenia: stanovenie krvnej skupiny, stanovenie Rh faktoru, skríning protilátok, hodnoty cukru v krvi nalačno, krvný obraz, stanovenie hladiny hemoglobínu a počtu erytrocytov, leukocytov i trombocytov a stanovenie hematokritu.

Ďalej sa zisťuje sérologia na HIV, hepatitídu B a syfilis. Pokiaľ nemá žena uvedené v očkovacom preukaze, potom sa tiež testuje na rubeolu; toxoplazmóza a kvapavka u rizikových skupín. Pri vaginálnom vyšetrení sa hodnotí kolposkopia čapíka (ide o optickú vyšetrovaciu metódu, ktorá pomáha odhaliť zmeny na sliznici maternicového čapíka, prípadne v pošve alebo na vonkajších rodidlách) a odber onkologickej cytológie.

„Pri podozrivom alebo patologickom náleze sa robí ihneď expertná kolposkopia, eventuálne sa robí biopsia,“ dodáva doktor Struppl. Ďalej sa robia sonografické vyšetrenia na stanovenie počtu a vitality plodov a merania CRL rozmeru plodu. V období medzi 10. – 11. týždňom sa tehotným ženám ponúka tzv. kombinovaný skríning vývojových chýb, ktorý sa skladá z odberov krvi a ultrazvukového vyšetrenia v 12. – 13. týždni tehotenstva. „Vyšetrenie je zamerané na včasnú detekciu niektorých chromozomálnych chýb, najmä Downovho syndrómu,“ hovorí doktor Struppl.

Ultrazvuková diagnostika sa opiera o detekciu šijového prejasnenia, nosových kôstok a odchýlok dĺžky stehennej kosti plodu. Najmä u tehotných, ktoré neabsolvovali prvotrimestrálny skríning, sa dopĺňajú ďalšie odbery tzv. tripple testu, ktorého cieľom je vyhľadávať genetické odchýlky typu Downovho syndrómu.

Druhý trimester

Laboratórny test na tehotenskú cukrovku, tzv. orálny glukózový tolerančný test, ktorý sleduje hladinu cukru v daných časových intervaloch po vypití roztoku glukózy. Test na záchyt cukrovky sa môže robiť aj neskôr, zhruba v 26. týždni tehotenstva.