Ako sa najlepšie vyrovnať s rozvodom?

Treba si uvedomiť, že nie je jediná hviezda na nebi, a pokiaľ rozvod nastal, tak nastal iba preto, že vzťah vyhorel a stratil na dôležitosti. Vždy sa ukazuje, že na rozpade vzťahu nesú svoj podiel obaja a že na rozvode možno nájsť mnoho poučného pre nový vzťah. Je nutné odstrániť to, čo emočne nefungovalo, zbaviť sa emočného zranenia a načerpať nové sily pre ďalší skvelý vzťah.

Je lepšie urobiť hrubú čiaru za minulosťou, alebo každý z nás potrebuje určitý čas, aby si to všetko rozobral?

Hrubú čiaru urobte ihneď, aj tak je to všetko nenávratne preč. Rozdeľte si však toto obdobie prechodu na dve časti: najprv uzdravte svoje jazvy a zrekapitulujte minulé, prečo sa to stalo a čo ste zanedbali. A potom začnite plánovať nové. Zostavte si niečo ako objednávku nového partnera. Ujasnite si svoj ďalší život a jeho priority.

Čo je teda podľa vás najlepším liekom na rozvodom zranenú dušu?

Najlepšie je uvedomiť si, že z chýb sa môžete poučiť a že sa nič nedialo len tak samovoľne. Dom tiež nespadne len tak. Osamote si môžete lepšie uvedomiť mnoho svojich nedostatkov a zbaviť sa všetkého minulého. Prijmite preto rozchod ako výzvu a zapracujte na sebe.