Za konfliktmi medzi nevestou a svokrou najčastejšie stojí nedostatok súdnosti a veľkorysosti. Vyžaduje si to naozaj veľa dobrej vôle na oboch stranách, aby sa trecie plochy odstránili. Lenže ako to urobiť?

Svokra nie je druhá mama

„Problematické vzťahy so svokrami asi súvisia s tým, že ženy všeobecne oveľa viac prežívajú vzťahové a emočné záležitosti. Matky v porovnaní s otcami mávajú väčší problém odpútať sa od svojich detí a nechať ich žiť ich vlastným životom,“ vysvetľuje lekárka Eva Labusová. Inak povedané, oba súperia o rovnakého muža. „Problém matiek býva, že si nepripúšťajú náležitosť a potrebu toho, aby po svadbe prvou ženou v živote ich syna bola jeho manželka. Nevesty zase nedoceňujú náročnosť situácie, do ktorej sa muž dostáva, keď je tlačený, aby v situáciách vyhrotených do zvolania ,buď ja, alebo ona‘, dramaticky volil medzi matkou a manželkou,“ hovorí odborná poradkyňa.

Keď uvažujeme o celej situácii, určite je dobré si uvedomiť, že pre svokru sa tiež veľa zmenilo. Jej rolu teraz prevzala iná žena, ktorú ona vlastne ani veľmi nepozná. Bude to s mojím synom vedieť? Uvarí a uprace? A dokáže sa vôbec postarať o dieťa? Veď ešte žiadne nemala a ja som vychovala troch chlapcov, môže si napríklad hovoriť svokra.

Dospelý chlap, alebo mamičkár?

Zdá sa, že za častými konfliktmi medzi svokrou a nevestou stojí predovšetkým nedostatok súdnosti a veľkorysosti, a to ako zo strany staršej generácie (neschopnosť nechať žiť mladý pár, ako sám chce), tak tej mladej (málo pochopenia pre potreby starnúcich rodičov). A chce to veľa dobrej vôle na oboch stranách, aby sa možné nezhody stále a trpezlivo vyhladzovali. Záleží totiž aj na tom, či je partner skutočne dospelý a samostatný, či sa dokázal psychicky i prakticky oddeliť od svojej matky a či so svojou ženou tvorí dobre zohraný tím.

Pokiaľ bol zvyknutý, že mu mama ešte v tridsiatke prala bielizeň, žehlila košele, varila na víkend a „sponzorovala“ ho sem-tam nejakými eurami, v jeho partnerskom vzťahu to môže vyvolávať rozpory. Iná vec ale je, či ostal „mamičkárom“ závislým od svojej matky a jej rozhodnutí, a teda nezrelým dieťaťom. Taká okolnosť narušuje alebo úplne znemožňuje tzv. párovú odolnosť voči rodičom. A tá je pre fungovanie mladého manželstva absolútne zásadná.