Byť prvorodený nie je vždy ľahké. Zväčša sú totiž tými, ktorí musia okrem iného zvyčajne veľmi rýchlo dospieť a preto si zaslúžia, aby sme im ich mnohokrát náročnú pozíciu v rodine uľahčili. Na aké veci by sme vo výchove prvorodených detí nemali zabúdať?

Príprava na príchod súrodenca

Príchod ďalšieho dieťaťa do rodiny nemusí všetkým jej členom priniesť výhradne radosť. Narodenia mladšieho súrodenca pre prvorodeného spravidla znamená "zosadenie z trónu", viac povinností a menej pozornosti. Takáto situácia je síce prirodzená, avšak pre malé dieťa neľahká. Preto by ste v takýchto prípadoch rozhodne nemali podceniť prípravu na príchod súrodenca.

Vyváženosť práv a povinností

Iste nezabúdate prvorodenému pripomínať, jeho zodpovednosť. Nezabúdate ale aj na určité privilégiá? Vaše nároky by mali byť v tomto ohľade vyvážené a kompenzované.

Pozor na perfekcionizmus

Ak má váš prvorodený skutočne sklony k perfekcionizmu, pokúste sa netlačiť v tomto smere ešte viac na pílu. Vychovali by ste z neho stále nespokojného, ​​možno dokonca frustrovaného jedinca, ktorý sa celý život poženie za nemožným - veď len málokedy bude všetko perfektné.

Mať vás len pre seba

Každé dieťa v rodine vás niekedy potrebuje len pre seba. Pozor, nezabúdajte teda, že aj starší a "samostatný" prvorodený túto potrebu cíti, hoci o nej treba nehovorí.