Otcovstvo je rola, ktorá si vyžaduje veľa času a úsilia. V súčasnosti je však táto dôležitá úloha otca čím ďalej tým viac podceňovaná. Hoci prítomnosť či neprítomnosť otca vo výchove ovplyvňuje aj synov a dcéry, v niektorých veciach sa vzájomný vzťah s dcérou považuje za zásadný a vo veľkej miere ju ovplyvňuje aj v budúcnosti. Kde sa to prejavuje najviac?

Vplyv na emociálny vývin dcéry

Nie nadarmo sa hovorí, že dcéra by mala byť ockova princezná. Vzťah otca a dcéry je totiž skutočne jedinečný a výrazne ovplyvňuje jej celkový vývin, správanie aj dospelosť. Okrem toho, viacero štúdií potvrdilo, že dcéry, ktoré majú už od detstva harmonický a blízky vzťah so svojím otcom sú v budúcnosti psychicky odolnejšie, menej trpia depresiami či úzkosťami a dokážu sa tiež lepšie vysporiadať so stresom. Otec je pre dcéru v detstve prvým mužom, ktorému sa učí dôverovať a zverovať so svojimi pocitmi. To, že je otec ochotný a schopný svoju dcéru vypočuť a podporiť, je pre ňu veľmi dôležitou základňou úspešných vzťahov.

Vplyv na sebaúctu dcéry

Zdravé sebavedomie a sebaúcta sú dôležitými charakteristikami, ktoré do istej miery určujú, či bude žena v živote úspešná alebo nie. Podvedomie malých dievčat je totiž veľmi krehké, a preto je dobré vedieť ako ho zbytočne “nezničiť”. Hoci je pekné, že mamička svojej dcérke nestále hovorí aká je krásna, nie je to úplné. Ak to dcére povie otec, evokuje to v nej čosi iné, nezvyčajné, no veľmi chcené. Už samotný fakt, že jej to povie otec - muž, jej výrazne pomáha vybudovať si zdravú sebaúctu a postupne si vytvoriť pozitívny vzťah k sebe samej. Práve kvôli tomu je zo strany otcov dôležité dcéru zahŕňať komplimentmi už odmalička. Pomôže to nielen vzájomnému vzťahu, ale aj budovaniu zdravých partnerských vzťahov v budúcnosti.