Rast je charakteristikou detského veku. Veď prvé, čo nás zaujíma, keď sa dieťatko narodí, je to, koľko váži a meria. Viete však, že je zároveň veľmi citlivým ukazovateľom zdravia? Celý rad chorôb sa totiž môže v prvej fáze prejaviť práve len „rastom“. Preto je potrebné ho starostlivo sledovať, a to už od prvých dní a týždňov života (ešte pred narodením). Všetci rodičia chcú zdravé dieťa presne „podľa tabuliek“, ale tak to obvykle nebýva, a to ani pokiaľ ide o rast.

Faktory ovplyvňujúce rast

Rast dieťaťa ovplyvňujú jednotlivé faktory kladne i záporne. To, čo rastu neprospieva, je napríklad nedostatočná výživa – znížený príjem energie, u rastúceho detského organizmu hlavne nedostatok bielkovín, poruchy vstrebávania, ale tiež nevhodné diéty!

Tie nehrozia u najmenších, ale pred každou úpravou váhy sa poraďte s lekárom, aby ste nenapáchali množstvo škôd. Takéto choroby sa prejavujú poruchami rastu – najmä chronické ochorenia dôležitých orgánov (srdce, pľúca, črevo) či poruchy funkcie žliaz s vnútornou sekréciou (znížená funkcia štítnej žľazy, nedostatok rastového hormónu produkovaného hypofýzou a ďalšie).

Vplyv ročných období a nadmernej záťaže

Vplyv na rast má aj ročné obdobie – na jeseň a v zime je tempo pomalšie, na jar a v lete vyššie. Rolu hrá i pohybová aktivita. Viete, že nadmerná záťaž pri vrcholovom športe spôsobuje zníženie tvorby rastového hormónu, zatiaľ čo primeraná telesná aktivita jeho tvorbu, naopak, podporuje? Je to jasne viditeľné napríklad u gymnastiek.

Porucha rastu môže byť prejavom radu ďalších ochorení, ale na upokojenie: polovica detí, ktoré vykazujú nižší rast, je celkom zdravá! Nemyslite hneď na horšiu stránku veci a svoje podozrenia konzultujte s lekárom. Uvedomte si, že je veľmi dôležitá výška oboch rodičov, ale aj prarodičov, niekedy sa dedia dispozície pre menší rast i naprieč generáciu. Nezabudnite, že rastové tempo a konečná výška sú u každého odlišné.

Pokrok zvyšuje populáciu

V posledných dvoch storočiach sa zvýšil príjem bielkovín v strave a zlepšila sa hygienická úroveň populácie. Vďaka preventívnym programom, ako je očkovanie, podávanie vitamínov (hlavne D) a objavenie antibiotík sa zlikvidovali najrôznejšie choroby, ktoré nepriaznivo ovplyvňovali rast detí.

Zároveň sledovaním telesných parametrov sa častejšie odhaľujú príčiny rastových porúch. Tieto skutočnosti prispievajú k tomu, že detský organizmus je lepšie schopný využiť genetický rastový potenciál získaný od predkov. Priemerná telesná výška dospelých sa za posledných 100 rokov zvýšila o 10 centimetrov a posunulo sa tiež pohlavné vyzrievanie detí (hlavne dievčat).