Presvedčte sa, že vám dieťa rozumie

Keď od dieťaťa žiadate naraz veľa vecí, nečudujte sa, ak neposlúchne ani jedinú z nich. Vo väčšine prípadov totiž ani nerozumie, čo od neho vlastne požadujete. Preto vždy keď dieťaťu niečo prikazujete, uistite sa, že vám rozumelo. Hneď ako mu niečo prikážete, vyzvite ho, aby dôkladne zopakovalo, čo má urobiť. Detská myseľ totiž takmer nonstop lieta v oblakoch, takže aj keď si myslíte, že vám dieťa venuje svoju pozornosť, nemusí to tak byť.

Vyskúšajte teda tento jednoduchý spôsob, ktorý zabezpečí, že svoj príkaz nebudete musieť opakovať dvadsaťkrát, ale maximálne dvakrát. Ak vás aj dieťa nevníma, príkaz autoritatívne zopakujte znovu - ale zdôraznite, že je to naposledy. Tak dieťa pochopí, že vám má venovať pozornosť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj hneď poslúchne.

Vysvetľujte

Ak nechcete dieťaťu všetko opakovať donekonečna, môže pomôcť, ak mu jednoducho vysvetlíte, prečo ho o niečo žiadate. Nenechajte sa odbyť večnými otázkami typu “Prečo?”, ktoré sú najtypickejšie v batoľacom veku, no stretnete sa s nimi aj pri starších deťoch. Pokúste sa teda vysvetliť, prečo by konkrétnu vec malo urobiť, a aj to, ako to pomôže jemu, rodine či okoliu. Hoci to v takom prípade bude o niečo zdĺhavejšie, je väčšia šanca, že uspejete.

Foto: Shutterstock