Ochorenie srdca

Ide o jedno z najzávažnejších rizík, či už sa objaví až v priebehu gravidity alebo má žena ťažkosti so srdcom už pred otehotnením. Keď často pociťujete dýchavičnosť, závraty a búšenie srdca či nepravidelný srdcový rytmus, nechajte si urobiť EKG. Tehotenstvo kladie na srdcový obeh oveľa vyššie nároky, takže budúce mamičky so srdcovými ťažkosťami je nutné starostlivo sledovať.

Ochorenie pečene

Pečeň plodu začína fungovať až ku koncu gravidity, preto pečeň matky pracuje i za neho. Podobne ako pri srdcových ochoreniach takéto zvýšené nároky v tehotenstve môžu stáť za objavením ťažkostí s pečeňou. Navyše existuje tzv. HELLP syndróm, čo je skupina ochorení pečene, ktoré sa vyskytujú práve v tehotenstve. Pri nich dochádza k poklesu množstva krvných doštičiek, rozpadu červených krviniek a rastu pečeňových enzýmov. Toto ochorenie môžete poznať podľa dlhotrvajúcej bolesti brucha v oblasti okolo žalúdka.

Preeklampsia 

Ide o chorobu súvisiacu s tehotenstvom. Nastávajúce mamičky obvykle majú vysoký krvný tlak a v ich moči sú stopy bielkovín. Niektoré ženy silne bolí hlava a je im zle. Neliečená preeklampsia môže viesť k eklampsii, kedy je gravidná pacientka ohrozená mdlobami. 

Hroziaci predčasný pôrod

Hranica medzi potratom a predčasným pôrodom je aktuálne stanovená na zhruba 24. týždeň tehotenstva.
O predčasnom pôrode odborníci hovoria až do ukončeného 37. týždňa tehotenstva, od prvého dňa 38. týždňa ide o pôrod v termíne. Čím skôr sa dieťatko derie na svet, tým väčšie komplikácie mu hrozia, preto sa lekári v nemocnici snažia činnosť maternice utlmiť, aby nedošlo príliš skoro k pôrodu. Zásadné je prísť k lekárovi včas, pretože príliš rozbehnuté kontrakcie sa už väčšinou zastaviť nedajú. Občasné tvrdnutie brucha v druhej polovici tehotenstva je normálne, nemalo by však byť bolestivé a pravidelné. Pokiaľ si nie ste istá, radšej navštívte lekára.

Viacpočetné tehotenstvo

Dvojčatá a viacerčatá tiež predstavujú rizikový faktor. Pri viacpočetnej gravidite je väčšie riziko komplikácií, vrátane preeklampsie a predčasného odlučovania placenty. V prípade tehotenstva s jednovaječnými dvojčatami existuje i zvláštna komplikácia, keď je jedno dieťa zo spoločnej placenty vyživované viac než to druhé, teda je väčšie a rastie rýchlejšie.

Rastová retardácia

Keď sa rast plodu spomaľuje alebo sa dokonca zastavil, na vine môže byť znížená funkcia placenty. Aj tento stav je nutné náležite vyšetriť a riešiť.

Foto: Shutterstock