Závidíte ženám, ktoré porodili rýchlo, že to aspoň mali čím skôr za sebou? Nemáte príliš čo, pretože takýto pôrod má aj svoje tienisté stránky. Poďme si spoločne predstaviť riziká, ktoré so sebou prináša.

Rýchly pôrod

Za rýchly považuje súčasná medicína taký pôrod, ktorý trval menej než dve hodiny a prebehol spontánne. Pomerne rýchle bývajú i vyvolávané pôrody, lenže tie prebiehajú vždy pod dohľadom lekára v pôrodnici, zatiaľ čo spontánny rýchly pôrod vás obvykle zastihne nepripravenú, jednoducho tam, kde sa práve nachádzate.

U prvorodičiek je obvyklé, že otváranie pôrodných ciest trvá osem až desať hodín, a až potom nasleduje druhá fáza pôrodná, teda samotný pôrod plodu. U viacrodičiek sa prípravná fáza skracuje zhruba na štyri až šesť hodín. Napriek tomu sa nájdu ženy, ktoré porodia nie v priebehu hodín, ale minút. Na jednej strane to má žena v takom prípade rýchlo za sebou, na druhej strane predstavuje príliš rýchly pôrodný proces tiež určité riziko.

Radšej nemocnica

Nie vždy je priebeh rýchleho pôrodu taký bezproblémový. Extrémne rýchly pôrod pritom nie je nič výnimočné. Hovoríme pritom o situáciách, kedy pôrod ženu skutočne zaskočí, nie o plánovanom pôrode mimo zdravotníckeho zariadenia. „Môžem uviesť prípad, ktorý nepatril k plánovaným domácim pôrodom, ktorých som odporcom, ale dá sa na ňom názorne ukázať, ako často môže dôjsť pri pôrode ku komplikáciám, ktoré treba vyriešiť za pár minút. A je jasné, že je to oveľa ťažšie mimo nemocnicu,“ hovorí záchranár MUDr. Martin Houdek.

„V tomto prípade dostalo naše operačné stredisko výzvu na výjazd k začínajúcemu pôrodu. Dispečer ihneď začal s telefonicky asistovaným pôrodom a o päť minút sa narodil chlapec, ktorý mal však obtočenú pupočnú šnúru okolo krku a nedýchal. Preto operátor ďalej navádzal prítomnú osobu v neodkladnej resuscitácii až do príchodu rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári trikrát rozdýchali novorodenca ambuvakom a ošetrili ho i s jeho mamičkou, oboch potom transportovali do nemocnice,“ opisuje odborník.