Čo najmenej chémie

Podľa MUDr. Staníkovej je dôležité, aby deti dostávali čo najmenej „chémie“. Rady našich babičiek boli kedysi neoceniteľným základom liečby. Liečivé rastliny a bylinky sa používali pri mnohých chorobách. A hoci neskôr nastal „boom“ syntetických liekov, mali by sme sa naďalej snažiť vychádzať čo najviac z prírody a prikláňať sa k tomu, čo je prirodzené a najmenej toxické. Rodičom odporúča:

„S deťmi pracujem celý život, tvoria 90 percent mojich pacientov. Na základe skúseností z praxe sa vždy snažím začínať s „nechemickou“ liečbou, teda najskôr s prírodnými preparátmi, s liekmi na prírodnej báze. Ak herbálne lieky nezaberú, prechádzame na chemické farmakologiká.“ V prírodnom liečiteľstve je totiž základ. Herbálne (rastlinné) lieky sú šetrnejšie a spájajú v sebe užitočné poznatky z čias ľudového liečiteľstva, s najmodernejšími medicínskymi postupmi. Výsledkom sú účinné a rokmi osvedčené liečivá, ktoré však na rozdiel od syntetických majú omnoho menej vedľajších účinkov.

Foto: Shutterstock