Šikanovanie má mnoho podôb, avšak bez ohľadu na jeho formu, predstavuje závažný problém. Šikanovaného jedinca môže ovplyvniť po celý zvyšok jeho života. Jeho odhalenie však nebýva ľahké a preto je dôležité poznať signály, ktorými ho možno včas odhaliť.

Dieťa bez kamarátov

Jedným z možných znakov toho, že je vaše dieťa obeťou šikany môže byť fakt, že nemá kamarátov, s ktorými by trávilo voľný čas. Nepodceňujte preto tento varovný signál a zájdite sa informovať priamo do školy. Sprievodným javom môže byť aj fakt, že trávy zrazu viac času doma, ako tomu bolo kedysi a nenavštevuje sa so spolužiakmi.

Nechuť navštevovať školu

Dieťa nechce chodiť do školy, hoci predtým do nej chodilo rado, školskej dochádzke sa vyhýba všetkými možnými spôsobmi (napríklad simuluje zvýšenú teplotu manipuláciou s teplomerom). Opäť môže pomôcť váš rozhovor s učiteľkou, prípadne riaditeľom školského zariadenia.

Problémy s chuťou do jedla, spánkom a učením

Dôsledkom šikany môže byť tiež nápadná strata chuti do jedla, problémy so spánkom, strata záujmu o učenie, porucha sústredenia a podobné príznaky, s ktorými vaša ratolesť až doteraz nemala žiadne problémy. Dostaviť sa môžu aj bolesti brucha a zvracanie.

Smútok a apatia

Je vaše dieťa apatické, smutné alebo má výkyvy nálad? Ak tieto stavy trvajú dlhšiu dobu nemali by ste ich podceňovať. Už vôbec nie vtedy, keď začne hovoriť o možnej samovražde. Skúste ho presvedčiť, aby sa vám zverilo a nehanbite sa vyhľadať ani odbornú pomoc. Určite však jeho slová neberte na ľahkú váhu. Mnoho prípadov šikany totiž dopadlo veľmi zle. Opakom smútku môže byť aj prehnaná agresia k vám ako rodičom, alebo k súrodencom.