Zakladáte si na tom, že vaše dieťa má vysoké IQ? Možno by ste sa mali zamerať skôr na emočnú inteligenciu. Podľa odborníkov je práve ona oveľa dôležitejšia pre život.

Čo je emočná inteligencia?

Emočná inteligencia je dôležitá nielen pre výchovu a vzdelávanie detí, jej význam presahuje i do pracovného procesu, a vlastne do všetkých medziľudských vzťahov. Ukazuje sa, že tie isté emočné schopnosti, ktoré spôsobujú, že vášho potomka vníma okolie ako nadšené či obľúbené dieťa, mu pomáhajú i po dvadsiatich rokoch v jeho povolaní alebo manželstve.

Čo všetko vlastne patrí do emočnej inteligencie a čo všetko je tak dôležité na dosiahnutie úspechu? Patrí sem predovšetkým schopnosť empatie (vcítenia sa), vyjadrovania a chápania pocitov, ovládania nálady a nezávislosť, prispôsobivosť a obľúbenosť, schopnosť riešiť medziľudské vzťahy, vytrvalosť a priateľskosť, láskavosť a úcta.

Výchova k empatii

Chcete, aby vaše deti vedeli pracovať s emóciami? Potom sa to musíte naučiť aj vy. Emočná inteligencia nie je akademická disciplína, dieťa si ju musí osvojiť používaním. Časť má vrodenú, druhú časť odkukáva od rodičov, rodičia mu ju nenásilne odovzdávajú spolu s tým, ako sa k nemu správajú, ako mu pomáhajú riešiť jeho emócie, alebo tým, ako dokážu zvládať svoje vlastné emócie.

Aj rodičia sa musia zamerať na to, čo prežívajú a vedieť si to priznať. Dovoliť si prežívať nejakú emóciu. Skúsiť s emóciami pracovať, nenechať sa však nimi úplne zahltiť. Naučiť sa vážiť si sám seba, hľadať cesty, ako prežívať tie pozitívne emócie, veď i malé radosti potešia.