Za akých okolností prebieha ošetrenie akútne chorých detí v pediatrických ambulanciách, resp. detí, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu? Ako lekári pristupujú k preventívnym prehliadkam, poradniam a očkovaniu? Všetky vaše otázky zodpovie pediater Jakub Gécz, MD, PhD. z pediatrickej ambulancie v Stupave.

Objednajte sa, prosím!

Za súčasnej situácie ošetrujeme len objednaných pacientov. Rodičia môžu svoje deti objednať priamo telefonicky alebo prostredníctvom e- mailovej komunikácie. Ordinačné hodiny ostali nezmenené, avšak zmenil sa režim dňa. V doobedných hodinách vykonávame preventívne prehliadky, poradne, riadne deti očkujeme a stretávame sa s deťmi bez prejavov akútnej respiračnej infekcie. Ak u dieťaťa došlo k zmene zdravotného stavu, prichádzajú na rad telefonické alebo e- mailové konzultácie. Väčšina konzultácií ohľadom zdravotných ťažkostí našich pacientov končí bez potreby návštevy lekára. Ak má ale rodič pocit, že potrebuje so svojím dieťaťom navšíviť našu ambulanciu alebo lekár uzná za vhodné dieťa fyzikálne vyšetriť, dohovoríme si termín vyšetrenia v našej ambulancii a dieťa prichádza do ambulancie vo vopred stanovenom čase. Stáva sa tak hlavne v poobedných hodinách, potom, ako sa skončia poradne a pre- ventívne prehliadky zdravých detí.

Očkovanie?!

Momentálna situácia žiadnym spôsobom nemení postoj (ani náš, ani celej odbornej obce) k očkovaniu. Všetky očkovania prebiehajú rovnako ako doteraz a to v súlade s platným očkovacím kalendárom Slovenskej republiky. Neodporúčame očkovania bezdôvodne odkladať. Dôvody na posunutie očkovania, alebo na úplné neočkovanie os- távajú nezmenené. Neočkujeme len tie dieti, ktoré sú akútne choré, nedávno prekonali ochorenie sprevádzané horúčkou, alebo tie deti, u ktorých je očkovanie z iných zdravotných dôvodov kontraindikované. Rovnako pristupujeme aj k dobrovoľným očkovaniam.

Dobrovoľné očkovanie

Viac času stráveným v prírode stúpa riziko prichytenia kliešťa a získania kliešťovej encefalitídy. Taktiež netreba v čase koronakrízy zabúdať ani na meningoko- kové infekcie, hepatitídu typu A alebo HPV. Preto aj napriek situácii, v ktorej sa nachádzame, odporúčame rodičom svoje deti očkovať rovnako ako predtým, ba dokonca v týchto časoch apelujeme na potrebu očkovať proti závažným a zároveň preventa- bilným ochoreniam ešte viac. Z povinných očkovaní nie je také, pri ktorom by sme zvažovali jeho odklad na priaznivejšie časy.