S plodnosťou na tom v poslednej dobe naozaj nie sme najlepšie. Súvisí to okrem iného s tým, že ženy a muži stále častejšie odsúvajú rodičovstvo do rokov, kedy ich matky a otcovia pomýšľali na vnúčatá. Na vine môže byť aj dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie od včasnej puberty až do veku po tridsiatke – mnoho žien vysadí tabletky napríklad po 15 rokoch a očakávajú, že o mesiac budú tehotné.

Kto za to môže?

Zatiaľ čo pred dvadsiatimi rokmi ženy rodili priemerne ako 25-ročné, v roku 2000 sa priemerný vek rodičiek posunul na 27 rokov a teraz má väčšina novopečených matiek vek okolo tridsiatky a výnimkou nie sú ani prvorodičky po štyridsiatke. Z fyziologického hľadiska prudko klesá plodnosť žien po 35. roku a po štyridsiatke je otehotnenie skôr nepravdepodobné.

Je to však veľmi individuálne, takže niektoré ženy otehotnejú na prvý pokus i v štyridsiatke, iné majú s počatím ťažkosti už po tridsiatke. U mužov síce vek nehrá takú dramatickú rolu ako u žien, u nich však plodnosť v poslednej dobe zásadne klesá vo všetkých vekových kategóriách. Hlavný podiel na neplodnosti páru tak v posledných rokoch nemajú ženy, ale skôr muži.

Tí môžu mať tieto problémy vrodené, oveľa častejšie je však ich neplodnosť získaná, či už sú na vine prekonané choroby alebo úrazy, či zlý životný štýl plný stresu, tabaku, alkoholu a znečisteného životného prostredia. 

Riziko porúch a hrozba potratu

Našťastie, lekárska veda pokročila, takže dvojice, ktorým príroda nechce poslať bociana, sa dnes môžu obrátiť na špecializované pracoviská, kde im vo väčšine prípadov dokážu pomôcť. Ak ste práve počali svoje dieťatko za pomoci niektorého z centier asistovanej reprodukcie, zrejme ste veľmi šťastní. Možno vám však tiež vŕta v hlave, či tento spôsob počatia dieťaťa nie je rizikový.

„Riziko všetkých (vrátane nevýznamných) vrodených vývojových chýb u detí po IVF je podľa dosiaľ urobených štúdií rovnaké ako v bežnej populácii, a to asi 3 %,“ upokojuje rodičov doktorka. Rizikové však môže byť nasledujúce tehotenstvo. „Vzhľadom na to, že sa často prenáša viac než jedno embryo, zvyšuje sa u pacientiek, podstupujúcich umelé oplodnenie, počet viacpočetných tehotenstiev. U nich všeobecne je vyšší výskyt vrodených vývojových chýb, narodení detí s nízkou pôrodnou váhou a podobne, či už ide o spontánnu graviditu alebo tehotenstvo po IVF.

Pokiaľ už sa neplodnému páru podarí dočkať zdravého embrya v maternici ženy, najviac sa, samozrejme, bojí nečakaného konca tehotenstva. „U detí narodených z jednopočetných tehotenstiev po IVF pri porovnaní so spontánne počatými deťmi bol zaznamenaný mierne zvýšený počet detí predčasne narodených alebo s nízkou pôrodnou váhou. Počet potratov u žien, ktoré počali v IVF cykle po tzv. čerstvom prenose jedného embrya, je porovnateľný so ženami, ktoré otehotneli spontánne (ide asi o 12 až 15 %). Percento potrácajúcich žien však stúpa s vekom ženy. Mierne sa tiež zvyšuje riziko potratu po prenose zamrazených embryí.