Keď sa akéhokoľvek rodiča spýtate, čo by si najviac na svete prial, aká je najčastejšia odpoveď? No samozrejme to, aby bolo jeho dieťa šťastné a zdravé. Vedeli ste však, že šťastie detí dokážete ovplyvniť úplne jednoduchými krokmi? Poradíme vám, ako to dosiahnuť.

Buďte šťastní

Prvý krok k šťastnejším deťom je ironicky, tak trochu sebecký. To, ako ste šťastní totiž ovplyvňuje to, aké šťastné a úspešné sú vaše deti. Rozsiahly výskum preukázal podstatné prepojenie medzi deťmi, ktoré sa u svojich rodičov cítia nepríjemne a majú tiež negatívne konanie a iné problémy so správaním. Zdá sa teda, že napríklad depresia rodičov skutočne spôsobuje problémy s prežívaním a pocitmi detí a tiež robí rodičovstvo menej efektívnym. A to nie je spôsobené iba genetikou.

Očakávajte úsilie, nie dokonalosť

Rodičia, ktorí nadmerne zdôrazňujú výsledky, majú v porovnaní s ostatnými deťmi vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať deti s vysokou úrovňou depresie, úzkosťami a pravdepodobnosťou užívania návykových látok. Prečo? Tvrdý režim a požadovanie dokonalosti a stopercentných výsledkov nie sú vždy vhodným riešením. Dieťa potrebuje vedieť, že vložené úsilie je aj napriek (možno) nedosiahnutému výsledku omnoho dôležitejšie. „Keď chválime deti za úsilie a tvrdú prácu, ktorá vedie k úspechu, chcú sa do tohto procesu zapojiť aj naďalej,“ vysvetľuje psychológ.

Naučte ich budovať vzťahy

Nikto nepopiera, že učenie o vzťahoch je dôležité - ale koľko rodičov vlastne trávi čas učením detí, správaním sa k ostatným? A pritom skutočne stačí málo. Môžete napríklad začať tým, že deti povzbudíte k malým prejavom láskavosti, aby preukázali empatiu. Toto nielenže buduje základné sociálne zručnosti a robí vaše deti lepšími ľuďmi, ale z dlhodobého hľadiska potvrdzuje, že sú šťastnejšie.

Učte ich optimizmu

Chcete sa vyhnúť jednaniu s nevrlým tínedžerom? Potom naučte týchto dospievajúcich pozerať sa na svetlú stránku veci. Učiť by ste to mali deti už od útleho veku. Napríklad desaťročné deti, ktoré sú naučené optimisticky myslieť a interpretovať svet, sú o polovicu menej náchylné na depresie, keď neskôr prechádzajú pubertou. „Optimizmus tak úzko súvisí so šťastím, že sa mu môže prakticky vyrovnať,“ hovorí sociologička Christine Carterová.