Mávate občas pocit, že ste na svoje deti až príliš prísni? Hoci možno to ani inak nejde, nemusíte si preto nič vyčítať. Prinášame vám viacero dôkazov, ktoré potvrdzujú, že prísna výchova je pre deti v mnohých smeroch prínosná a poskytuje im tieto výhody.

V prvom rade je však nutné vysvetliť, čo vo svojej podstate znamená byť prísnym rodičom. Je totiž dôležité podotknúť, že v tomto prípade naozaj prísna výchova nesúvisí s použítím agresívneho správania či fyzických trestov. Ide skôr o presné a jasné vymedzenie pravidiel, ktoré deti musia za každých okolností rešpektovať. Dieťa by malo mať rešpekt a úctu k rodičom, ovládať základy slušného správania a počúvnuť bez zbytočného napomínania. V mnohých prípadoch to žiaľ tak nie je, pretože rodičia sa stávajú benevolentnejšími.

Ak medzi nich náhodou patríte aj vy, prinášame vám zopár dôvodov, prečo sa byť prísnym rodičom oplatí. Poskytnete tak svojim deťom v budúcnosti mnoho výhod, ktoré si možno teraz ešte neuvedomujete. O aké ide?

Úspešnejšie deti

Ktorý rodič by nechcel, aby bolo jeho dieťa v živote úspešné? Úspech si však mnoho z nás musí zaslúžiť skúsenosťami či tvrdou prácou. Vedeli ste však, že to, ako vychovávate svoje deti má na ich (ne)úspech v budúcnosti výrazný vplyv? Profesor z Univerzity v Essexe Eric Russon sa zaoberal touto problematikou a dospel k záveru, že deti prísnych rodičov sú oveľa úspešnejšie. Prečo?

Ukazuje sa, že deti, ktoré majú presne stanovené pravidlá a režim, sú viac zorganizované, sebadisciplinované a dokonca vedia jednoduchšie prekonávať prekážky. Mnoho prísnych rodičov totiž neúspechy neprijíma a na deti kladú vysoké nároky. Aj keď sa to možno javí ako nevhodná výchova, vo svojej podstate je to pre dieťa veľmi prínosné a dokonca to môže v budúcnosti zabezpečiť jeho úspech.