Je odrazu vaše dieťatko plačlivé a vyžaduje len a len svoju mamičku? Hoci to môže vyzerať ako vaše zlyhanie vo výchove, nemusíte sa obávať. Dieťatko len začína chápať svoju samostatnú existenciu, z ktorej má spočiatku strach a preto prejavuje príznaky separačnej úzkosti. V tomto prípade je dôležité vedieť ako konať, aby ste toto obdobie čo najlepšie a najrýchlejšie zvládli. Poradíme vám, ako na to. 

Dieťatko si počas svojho prenatálneho vývoja vytvára k matke veľmi silný citový vzťah, čoho dôsledkom je, že aj po narodení je presvedčené o tom, že je súčasťou svojej mamičky. Až neskôr začína chápať, že to tak nie je a s tým prichádza aj takzvaná separačná úzkosť.

Čo je separačná úzkosť?

Separačná úzkosť je normálna emocionálna fáza vývoja, ktorej príčinou je strach dieťatka z odlúčenia od svojej matky. Deti v tomto období začínajú svet vnímať inak a začínajú chápať, že ľudia a veci existujú, aj keď ich práve nevidia. Táto úzkosť sa vyskytuje priemerne medzi 6. – 12.mesiacom života dieťatka, no môže sa objaviť aj skôr alebo neskôr, okolo 18. mesiaca. 

Približne do 18. mesiaca deti ešte nechápu, že sa ich rodičia po odchode vrátia. Ich chápanie je obmedzené a myslia si, že ak maminku nevidia, jednoducho prestáva existovať. V tomto období dochádza k nadmernému a neprimeranému prežívaniu strachu a úzkosti. Dieťa vyžaduje len prítomnosť svojej mamy, prípadne oboch rodičov a odmieta iných ľudí. Hoci sa môže vášmu okoliu zdať, že dieťa je len rozmaznané, nie je to pravda. Ide o normálny vývinový proces, počas ktorého si dieťa vytvára citové väzby a putá k najbližším a dochádza k formovaniu jeho osobnosti.  Toto obdobie v živote dieťaťa trvá rôzne dlho a môže sa vyskytnúť aj u detí v predškolskom a školskom veku. Na to, aby ste toto obdobie zvládli čo najefektívnejšie, je dôležité vedieť, ako postupovať.

Ako dieťatku pomôcť?

Dieťa je zvyknuté, že je so svojou mamičkou stále. Preto je vhodné, aby ste so svojim drobcom najmä v tomto období trávili čo najviac času, a ak je to možné nedávali dieťa do jaslí alebo strážiť (pre neho) cudzím ľuďom, ktorých nepozná. Takisto môžete vyskúšať tieto odporúčania.