Neplodnosť postihuje rovným dielom 40 percent mužov i žien. Asi v 20 percentách je kombinovanou záležitosťou oboch partnerov. Pokles ľudskej schopnosti mať deti dokazuje, ako človek ničí svoje vlastné životné podmienky a tým de facto i sám seba. Počet sterilných dvojíc zvyšujú i ďalšie dôvody: stúpa počet manželstiev uzatváraných po tridsiatke, dochádza k zmenám v sexuálnych návykoch, v životnom štýle, všeobecne sa znižuje plodnosť mužov, zhoršuje sa životné prostredie.

Vina? Kolektívna

Na situáciu, kedy sa dvaja ľudia márne pokúšali o dieťa, mal hovorový jazyk po dlhé roky výraz „ona nemôže mať deti“. Toto úslovie však už dávno neplatí. Súčasné výskumy ukazujú, že príčiny neplodnosti bývajú rovnako často na strane muža ako na strane ženy.

Odborníci preto zásadne hovoria o neplodnom páre a sú radšej, keď ich pomoc vyhľadajú obaja partneri odrazu. Niekedy sa stane, že neplodnosť má na svedomí nešťastná kombinácia menej závažných prekážok na oboch stranách.

Do roka vydržte! Potom choďte na vyšetrenie

O neplodnosti lekári hovoria v prípade, že sa páru pri pravidelnom nechránenom sexuálnom styku nepodarilo počatie do jedného roku. Pár treba vyšetriť, a pokiaľ je to možné, odhaliť príčinu doterajšieho nezdaru. Ľahšie je začať u muža, pretože spermiogram môže kadečo naznačiť a vyšetrenie je bezbolestné.

Až potom by sa malo pristúpiť k partnerke. Ak sa vylúčia hormonálne dôvody neplodnosti, treba hľadať ďalej. Niekedy neostáva iné, ako pristúpiť k zložitejšej diagnostike pomocou invazívnych metód, ako je hysteroskopia alebo laparoskopia.

Príčiny neplodnosti

Existuje mnoho rozličných príčin neplodnosti alebo zníženej plodnosti, vrátane tých geneticky daných. Rozhoduje i celkový životný štýl dvojice, vek (hlavne u ženy). Za najzávažnejšie sa považujú problémy s hmotnosťou (nadváha i extrémne nízka hmotnosť), fajčenie, alkohol, drogy, málo pohybu alebo nadmerná záťaž, a tiež nárast výskytu pohlavne prenosných chorôb či stresu v zamestnaní.

1. Vek

U žien je ideálna doba na počatie medzi 23. a 25. rokom života. Pravdepodobnosť otehotnenia v tejto dobe a za optimálnych podmienok je zhruba 25 percent v každom mesiaci. S vekom, pochopiteľne, plodnosť klesá, ale až od 35 rokov. Výrazná zmena nastáva v 40 rokoch. To je rok, kedy sa nielen znižuje plodnosť, ale zároveň radikálne narastá riziko vývojových chýb plodu (predovšetkým Downov syndróm).

U mužov vek nehrá takú zásadnú rolu ako u žien (i keď sa podľa nových zistení odhalilo, že s pribúdajúcim vekom sa zhoršuje kvalita spermií), jednako len vo vyššom veku môžu mať muži väčšie problémy s erekciou a ejakuláciou. Za posledných 65 rokov sa podľa niektorých odborných prameňov zhoršila kvalita spermiogramu o viac než o sto percent.