Pri hádkach deťom zvkyneme hovoriť “múdrejší ustúpi”, pričom očakávame, že ten kto ustúpi bude starší súrodenec. Tušíte však prečo to tak podvedome robíme? Sú starší súrodenci skutočne múdrejší? Na túto otázku odpovedali odborníci.

Inteligencia podľa poradia

Dlho sa verilo, že inteligencia dieťa nie je nijako významne ovplyvnená poradím narodenia. Hoci iné charakterové či výzorové vlastnosti sú medzi súrodencami prirodzené, môže to súvisieť aj s inteligenciou?

Štúdiu na túto tému vykonali odborníci z univerzity v Lipsku. Vedcu skúmali spolu 20 000 detí, pričom si všímali ich schopnosti porozumieť veciam na základe ich reakcií. Aké boli výsledky?

Starší a múdrejší

V štúdii sa zistil malý rozdiel v inteligencii – prvorodení mali tendenciu byť o niečo inteligentnejší ako ich mladší súrodenci, ktorí sú zase o niečo inteligentnejší ako ich mladší súrodenci. Vedci tiež zistili, že existujú rozdiely v tom, ako premýšľajú a myslia. Ukázalo sa, že prvorodené deti s väčšou pravdepodobnosťou súhlasia vnímajú realitu a vedia lepšie reagovať na rôzne situácue ako ich mladší súrodenci. Tieto deti dokázali lepšie pochopiť abstraktné myšlienky preukázali aj bohatšiu slovnú zásobu ako ich mladší súrodenci.