Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako môžu byť súrodenci takí rozdielni? Veď majú tých istých rodičov, zdieľajú spoločný životný priestor, ovplyvňuje ich rovnaké prostredie, majú spoločné zážitky a skúsenosti. V podstate by sa dalo povedať, že sú vychovávaní rovnako. Avšak čo ak vo výchove “narovnako” vôbec neplatí?

Mnoho rodičov s odstupom času rozmýšľa nad tým, prečo sú ich deti navzájom tak odlišné. Výzor je samozrejme pochopiteľný, avšak čo správanie? Kým jedno z detí je vzorné, zodpovedné a múdre, to druhé doma neobsedí ani päť minút, vždy sú s ním len problémy a s výsledkami v škole to tiež nie je na chválenie. Prečo je to tak? Súrodencov predsa rodičia ovplyvňujú a vychovávajú rovnako. Alebo nie?

Menia sa aj rodičia

Pravda je taká, že nie ku každému dieťaťu sa rodičia správajú rovnako. Jednoducho sa to nedá. Myslenie, správanie či výchovné zásady sa s každým ďalším dieťaťom menia. Na tom, čo ste považovali za dôležité pri jedináčikovi sa pri druhom, treťom, či štvrtom dieťati pravdepodobne už len zasmejete a mávneme rukou. S príchodom ďalšieho potomka vás totiž opúšťajú pevné výchovné, či morálne zásady. Nie aby ste ich nedokázali dodržať, je to skôr preto, že na nich väčšinou nemáte priestor, čas, energiu alebo aj všetko v jednom. Vtedy sa stávate viac uvoľnenými rodičmi, čo sa však podpíše aj na výchove niektorých zo súrodencov.

Pri prvom dieťati je to vždy iné

Rodičia by si mali priznať a uvedomiť, že také, aké to bolo pri prvom dieťati to už pri ďalších nebude. Či sa to týka starostlivosti, výchovy alebo správania. Pri prvom potomkovi sú rodičia vždy viac opatrnejší, rozvážnejší a viac si nechajú poradiť. S každým ďalším dieťaťom, ktoré pribudne do rodiny, sa správanie mení a veciam ako pri prvom dieťati sa už neprikladá taký význam či dôležitosť. Aj to môže byť dôsledkom výraznej rozdielnosti v správaní najmä medzi najstarším a najmladším dieťaťom.

Rozdielna výchova ovplyvňuje každé dieťa

Väčšina rodičov sa zhodne na tom, že múdrejšie a šikovnejšie dieťa je vždy staršie. To zväčša dosahuje aj v škole lepšie výsledky ako jeho mladší súrodenci. Má to však svoje opodstatnenie. Rodičia totiž spravidla majú vyššie očakávania práve od prvorodených detí, majú na nich väčší vplyv a napríklad aj školským výsledkom prikladajú väčšiu dôležitosť. Aj kvôli tomu sú staršie deti vo väčšine prípadov úspešnejšie ako ich mladší súrodenci. Je to výsledkom len záujmu a vplyvu rodičov, avšak nemusí to byť pravidlom.