Zlostí sa, neposedí a občas začujete niečo o nevychovanosti. Môže to tak byť, ale dôvodom je napríklad aj ADHD, teda syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou, po slovensky aj špecifickej poruchy správania či hyperkinetickej poruchy. Ako ho včas odhaliť a zasiahnuť?

Zložitá chémia v hlave

„Porucha pozornosti s hyperaktivitou sa prejavuje už od raného detstva, najviac však v školskom veku, kedy postihuje tri až sedem percent detí. Temer v polovici prípadov pretrváva do dospelosti a vyskytuje sa u štyroch až piatich percent dospelých,“ uvádza MUDr. Zuzana Ludvíková a dodáva: „Dva dôležité neurotransmitery, chemické látky, ktoré za normálnych okolností prirodzene vznikajú v nervovej sústave a slúžia v nej na prenášanie vzruchov, sa v mozgu detí s ADHD nevyplavujú v potrebnom množstve.“

A tam je príčina problému. Vaše dieťa vám teda „nerobí naschvál“, ako si mnohí (aj samy mamy) občas myslia. Dôvody ADHD môžu byť rôzne, jeden vinník neexistuje. Významnú rolu hrá genetika, deti ovplyvňuje už i problémové tehotenstvo, predčasný pôrod alebo fajčenie a alkohol v prenatálnom období.

Problém sa začína v perinke

Varovné signály vysielajú už bábätká, presne ako v prípade Katkinho rozprávania. Pochopiteľne, nemôžete čakať, že zdravé dieťa nezaplače, a v každom horšom spánku hneď vidieť ADHD. Dôležité je, či si dieťatko postupne zvyká (alebo nezvyká) na režim: „Deti s ADHD sú dráždivejšie, môžu mať prehodenú noc a deň, nedokážu si vytvoriť stereotypy, ktoré iné deti bežne akceptujú, sú obvykle večne nespokojné, protivné pred kúpaním,“ vysvetľuje špeciálna pedagogička Ivana Vlková.

Ďalším ukazovateľom problému je nerovnomerný vývoj motoriky: niektoré fázy dieťa preskočí a napríklad vynechá lezenie, miesto toho sa hneď v ôsmich mesiacoch postaví a skoro chodí. „Deti môžu byť veľmi šikovné v jemnej motorike a akoby zrýchlené, alebo naopak, zle a neskoro hovoria, sú nemotorné,“ opisuje odborníčka. 

Nevychovanec

Vaše batoľa rozhodne nemusí byť presne tabuľkové a zapadať do noriem, v ranom veku sa tiež poruchy zo spektra ADHD obvykle neobjavia a nediagnostikujú. „Chlieb sa láme“ až s kolektívom, do neho totiž dieťa nezapadne a prehliadnuť sa to nedá. Aké sú hlavné prejavy ADHD v predškolskom veku? „Najmä nesústredenosť, nepokoj, nápadne zvýšená aktivita a konanie pred premýšľaním, teda impulzívnosť, to všetko je výraznejšie pri porovnaní s vrstovníkmi,“ opisuje lekárka.

Alebo inak povedané, horšia schopnosť regulovať svoje správanie podľa požiadaviek situácie. Prvých šesť týždňov škôlky je všeobecná norma pre tzv. adaptačný režim. Potom však nasleduje prijatie autority, plnenie rôznych úloh, fungovanie v detskej skupine a učenie sa vzájomnému rešpektu, tolerancii a bežným rituálom kolektívneho zariadenia. Dieťa s ADHD nemá bežné mantinely, nedokáže si osvojiť vzorce správania, nevie sa učiť napodobňovaním a nevie, čo a ako po sebe nasleduje. V kolektíve ho tak neprehliadnete a z toho škôlkarského sa obvykle samo vyčlení svojou „inakosťou“.