Keď sa do rodiny narodí prvé dieťatko, celý svet sa točí len okolo neho. To je pochopiteľné. No ak pribudne druhé a ďalšie, môže sa stať, že svojho prvorodeného začnete nechtiac zanedbávať. Dajte si pozor a neurobte týchto 6 chýb, pretože nimi ubližujete svojmu staršiemu dieťaťu. O aké ide?

Nepripravujete ho na súrodenca

Mnoho rodičov, necháva oznámenia tehotenstva súrodencovi až na poslednú chvíľu, resp. až vtedy ak si už dieťa všimne bruško. No to je chybou. Naopak, je omnoho prínosnejšie, ak dieťatku starostlivo vysvelíte, že bude mať súrodenca - aj keď to pre neho bude až o veľmi dlhú dobu. Pokiaľ bude v celom procese prítomné už takmer od začiatku, je pravdepodobnejšie, že ho príjme. Ak by ste mu to trebárs neoznámili vôbec a s malým novorodeniatkom prišli rovno domov, môže sa cítiť zmätené a hlavne ukrivdené kvôli nedostatku vašej pozornosti.

Deti porovnávate

Večný problém takmer všetkých rodičov. Samozrejme, že si všimnete, že jedno vaše dieťa vyniká v niečom lepšie ako to druhé, no nemusíte to hneď dávať najavo. Jedno dieťa sa totiž bude vždy cítiť menejcenné, čím môžete zničiť jeho sebadôveru. Možno to myslíte dobre a máte dojem, že to pre to druhé dieťa to bude dobrou motiváciou, v skutočnosti to môže mať ale opačný účinok. Jedno dieťa pred druhým vyzdvihnete, čo môže v tom “zlom” súrodencovi vyvolať pocit, že ho máte radi menej alebo vôbec, a tak medzi deťmi aj nenápadne budujete závisť.

Meníte tradície

Tradície a zvyky sú pre deti nesmierne dôležité. Akýmsi nenápadným spôsobom formujú ich zázemie a zvyklosti, ktoré si osvojujú a s najväčšou pravdepodobnosťou ich budú odovzdávať aj ďalej. Nie je preto na mieste kvôli mladšiemu dieťatku zaužívané tradície meniť. Staršie dieťa je na ne už zvyknuté a ich porušenie nemusí mať najlepší dopad. Pokiaľ to teda nie je nutné, nerobte to. Vaše staršie dieťa totiž môže začať mať pocit, že je znevýhodnené oproti svojmu mladšiemu súrodencovi.